Logo fz advocaten wit

Minderjarige bewegen tot plegen of dulden ontucht ex. art. 248a Sr

Wordt u verdacht van het bewegen tot plegen of dulden van ontucht met een minderjarige? Het bewegen tot plegen of dulden van ontucht is een vorm van ontucht, waarbij er ontuchtige handelingen plaatsvinden door middel van giften of beloften van geld of goederen. Deze persoon heeft in dit geval de leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt. Om te bepalen of sprake is van ontuchtige handelingen heeft de wetgever besloten dat gekeken moet worden naar de handelingen van seksuele aard die in strijd zijn met de sociaal-etische norm.

Het bewegen tot plegen of dulden van ontucht met een minderjarige?

In het geval u wordt verdacht van het bewegen tot plegen of dulden van ontucht met een minderjarige, is het niet verstandig om zonder een strafrechtadvocaat, zelf het verweer te voeren. Dit kan voor u als verdachte ernstige gevolgen hebben.

Wetgeving:

Deze vorm is geregeld in artikel 248a Wetboek van Strafrecht. Zoals uit de wettekst kan worden opgemaakt, kan de persoon die zich schuldig maakt aan deze vorm van ontucht worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie. Dit kan ex. art. 23 lid 3 en 4 Wetboek van Strafrecht oplopen in een bedrag van € 20.500,-  tot en met € 82.000,- .

Artikel 248a:

Hij die door giften of beloften van geld of goed, misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of misleiding een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk beweegt ontuchtige handelingen te plegen of zodanige handelingen van hem te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 23 lid 3 Sr:

De geldboete die voor een strafbaar feit ten hoogste kan worden opgelegd, is gelijk aan het bedrag van de categorie die voor dat feit is bepaald.

Artikel 23 lid 4 Sr:

Er zijn zes categorieën:

  • de eerste categorie, € 335 [Red: Per 1 januari 2016: € 410.] ;
  • de tweede categorie, € 3 350 [Red: Per 1 januari 2016: € 4.100.] ;
  • de derde categorie, € 6 700 [Red: Per 1 januari 2016: € 8.200.] ;
  • de vierde categorie, € 16 750 [Red: Per 1 januari 2016: € 20.500.] ;
  • de vijfde categorie, € 67 000 [Red: Per 1 januari 2016: € 82.000.] ;
  • de zesde categorie, € 670 000 [Red: Per 1 januari 2016: € 820.000.] .

Indien u strafrechtelijk wordt vervolgd voor het bewegen tot plegen of dulden van ontucht met een minderjarige, zowel in het geval u reeds bent gedagvaard om voor de Meervoudige Strafkamer te verschijnen, of wanneer u zich nog bij Politie moet melden om als verdachte te worden gehoord, is het van belang dat u wordt geadviseerd door een ervaren strafrechtadvocaat van Farber Zwaanswijk Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van commuun strafrecht en hebben ruime ervaring op het gebied van ontucht en verkrachting.

Laat u daarom adviseren door een strafrechtadvocaat door contact op te nemen.