Logo fz advocaten wit

Ontucht met een wilsonbekwame ex. art. 247 Sr

U wordt verdacht wegens ontucht met een wilsonbekwame?

Deze vorm van ontucht, gaat over het plegen van ontuchtige handelingen met een wilsonbekwame c.q. een bewusteloze, een onmachtige, een gestoorde of een kind beneden de 16 jaar buiten echte, waarbij de verdachte weet dat deze persoon in lichamelijke onmacht verkeert. Om te bepalen of sprake is van ontuchtige handelingen heeft de wetgever besloten dat gekeken moet worden naar de handelingen van seksuele aard die in strijd zijn met de sociaal-etische norm.

In het geval u wordt verdacht van het plegen van ontuchtige handelingen met een wilsonbekwame c.q. een bewusteloze, een onmachtige, een gestoorde of een kind beneden de 16 jaar buiten echte, is het niet verstandig om zonder een strafrechtadvocaat, zelf het verweer te voeren. Dit kan voor u als verdachte ernstige gevolgen hebben.

Wetgeving:

Deze vorm is geregeld in artikel 247 Wetboek van Strafrecht. Zoals uit de wettekst kan worden opgemaakt, kan de persoon die zich schuldig maakt aan deze vorm van ontucht worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie. Dit kan ex. art. 23 lid 3 en 4 Wetboek van Strafrecht oplopen in een bedrag van € 20.500,-  tot en met € 82.000,- .

Artikel 247:

Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijk onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden of met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen pleegt of laatstgemelde tot het plegen of dulden van zodanige handelingen buiten echt met een derde verleidt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 23 lid 3 Sr:

De geldboete die voor een strafbaar feit ten hoogste kan worden opgelegd, is gelijk aan het bedrag van de categorie die voor dat feit is bepaald.

Artikel 23 lid 4 Sr:

Er zijn zes categorieën:

  • de eerste categorie, € 335 [Red: Per 1 januari 2016: € 410.] ;
  • de tweede categorie, € 3 350 [Red: Per 1 januari 2016: € 4.100.] ;
  • de derde categorie, € 6 700 [Red: Per 1 januari 2016: € 8.200.] ;
  • de vierde categorie, € 16 750 [Red: Per 1 januari 2016: € 20.500.] ;
  • de vijfde categorie, € 67 000 [Red: Per 1 januari 2016: € 82.000.] ;
  • de zesde categorie, € 670 000 [Red: Per 1 januari 2016: € 820.000.] .

Indien u strafrechtelijk wordt vervolgd voor ontucht met een wilsonbekwame, zowel in het geval u reeds bent gedagvaard om voor de Meervoudige Strafkamer te verschijnen, of wanneer u zich nog bij Politie moet melden om als verdachte te worden gehoord, is het van belang dat u wordt geadviseerd door een ervaren strafrechtadvocaat van Farber Zwaanswijk Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van commuun strafrecht en hebben ruime ervaring op het gebied van ontucht en verkrachting.

Laat u daarom adviseren door een strafrechtadvocaat door contact op te nemen.