Logo fz advocaten wit

Seksueel corrumperen ex. art. 248d Sr

U wordt verdacht van seksueel corrumperen?

Wat is seksueel corrumperen? Seksueel corrumperen is een vorm van ontucht en houdt in dat iemand met ontuchtig oogmerk een ander ertoe beweegt om getuige te zijn van seksuele handelingen. Daarnaast weet hij dat deze persoon de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt, dan wel redelijkerwijs had moeten vermoeden dat deze persoon de leeftijd van zestien jaar nog niet had bereikt. Het enkel tonen van afbeeldingen valt niet onder dit artikel.

In het geval u wordt verdacht van seksueel corrumperen, is het niet verstandig om zonder een strafrechtadvocaat, zelf het verweer te voeren. Dit kan voor u als verdachte ernstige gevolgen hebben.

Wetgeving:

Deze vorm is geregeld in artikel 248c Wetboek van Strafrecht. Zoals uit de wettekst kan worden opgemaakt, kan de persoon die zich schuldig maakt aan het aanwezig zijn bij seksshows met minderjarigen, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. Dit kan ex. art. 23 lid 3 en 4 Wetboek van Strafrecht oplopen in een bedrag van € 16.750,-  tot en met € 20.000,- €.

Artikel 248d Sr:

Hij die een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, met ontuchtig oogmerk ertoe beweegt getuige te zijn van seksuele handelingen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 23 lid 3 Sr:

De geldboete die voor een strafbaar feit ten hoogste kan worden opgelegd, is gelijk aan het bedrag van de categorie die voor dat feit is bepaald.

Artikel 23 lid 4 Sr:

Er zijn zes categorieën:

  • de eerste categorie, € 335 [Red: Per 1 januari 2016: € 410.] ;
  • de tweede categorie, € 3 350 [Red: Per 1 januari 2016: € 4.100.] ;
  • de derde categorie, € 6 700 [Red: Per 1 januari 2016: € 8.200.] ;
  • de vierde categorie, € 16 750 [Red: Per 1 januari 2016: € 20.500.] ;
  • de vijfde categorie, € 67 000 [Red: Per 1 januari 2016: € 82.000.] ;
  • de zesde categorie, € 670 000 [Red: Per 1 januari 2016: € 820.000.] .

Indien u strafrechtelijk wordt vervolgd voor seksueel corrumperen, zowel in het geval u reeds bent gedagvaard om voor de Meervoudige Strafkamer te verschijnen, of wanneer u zich nog bij Politie moet melden om als verdachte te worden gehoord, is het van belang dat u wordt geadviseerd door een ervaren strafrechtadvocaat van Farber Zwaanswijk Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van commuun strafrecht en hebben ruime ervaring op het gebied van ontucht en verkrachting.

Laat u daarom adviseren door een strafrechtadvocaat door contact op te nemen.