Logo fz advocaten wit

Schadevergoeding na een vrijspraak of sepot

HEB IK RECHT OP SCHADEVERGOEDING BIJ EEN SEPOT OF VRIJSPRAAK?

Bent u aangehouden, in verzekering gesteld en/of heeft u zelfs in voorlopige hechtenis gezeten en is daarna de zaak geseponeerd of bent u daarna voor deze zaak vrijgesproken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een schadevergoeding.

WANNEER HEB IK RECHT OP SCHADEVERGOEDING?

Artikel 89 Sv bepaalt dat u een vergoeding kan krijgen voor de schade die u heeft geleden door de inverzekeringstelling, klinische observatie of voorlopige hechtenis. De vergoeding wordt op uw verzoek ingediend en de rechter beslist erover. Vereist is dat de zaak is geëindigd zonder oplegging van een straf of maatregel. De vergoeding is ook mogelijk als u vrijheidsbeneming in het buitenland heeft ondergaan, ingeval er door de Nederlandse autoriteiten een verzoek om uitlevering is gedaan.

DE TERMIJN VOOR HET INDIENEN VAN HET VERZOEK TOT SCHADEVERGOEDING?

Let op! Het verzoek moet binnen drie maanden nadat de zaak is beëindigd worden ingediend. De termijn vangt aan op het moment dat u bekend bent geraakt met het sepot of de vrijspraak. Bij een voorwaardelijk sepot begint de termijn te lopen, een dag volgend waarop de proeftijd is verlopen.

HOEVEEL SCHADEVERGOEDING KAN IK KRIJGEN?

Met de schade wordt bedoeld het nadeel dat niet uit vermogensschade bestaat, het is een immateriële vergoeding voor de tijd dat u onterecht hebt vastgezeten. Het is nog een discussie hoeveel schadevergoeding er wordt toegekend, maar er zijn richtlijnen. De LOVS-Oriëntatiepunten hebben de schadevergoeding voor het verblijf in een politiecel vastgesteld op € 105,- per dag, het verblijf in een penitentiaire inrichting op € 80,- per dag en het verblijf in een penitentiaire inrichting in beperkingen of in een extra beveiligde inrichting op € 105,- per dag.Tegenwoordig hoeft u zelfs geen 24 uur in de vast te hebben gezeten om mogelijk aanspraak te maken op een schadevergoeding.

HOE STEL IK HET VERZOEK TOT SCHADEVERGOEDING BIJ SEPOT OF VRIJSPRAAK OP?

U doet er verstandig aan om het verzoek tot schadevergoeding door één van onze ervaren strafrechtadvocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten op te laten stellen en in te laten dienen. Dit kost u niks! Het opstellen en het indienen van het verzoek wordt door de Staat vergoed.

Laat één van onze advocaten u hiermee helpen door contact op te nemen