Als er een vermoeden bestaat dat u een strafbaar feit heeft gepleegd, kan u worden uitgenodigd door Politie voor verhoor op het politiebureau. In het geval u een first offender bent, of in het geval u verdacht wordt van een licht strafbaar feit, kan de politie er voor kiezen om u uit te nodigen voor verhoor zonder dat u wordt aangehouden.

Verplicht om te verschijnen op het politiebureau voor verhoor?

Als u bent aangehouden voor verhoor op het politiebureau bent u wettelijk niet verplicht om te verschijnen, aangezien u niet bent aangehouden. Echter, let op, dat hij bij het niet verschijnen voor verhoor op het politiebureau, de navolgende consequenties voor u kan hebben. Zo kan de officier van justitie besluiten om u op een opsporingslijst te zetten, waarbij u het risico loopt dat u buiten heterdaad kan worden aangehouden. Dit kan door middel van een inval in uw woning, waarna de politie u alsnog zal gaan verhoren. Daarnaast kan u ook onverwachts worden meegenomen naar het politiebureau voor het desbetreffende verhoor, na bijvoorbeeld een staande houding vanwege een wegenverkeerscontrole. Derhalve is het altijd verstandig om na ontvangst van een schriftelijke uitnodiging tot verhoor zonder aanhouding, een strafrechtadvocaat te raadplegen.

Verschil met aanhouden

Wanneer de politie u uitnodigt voor een verhoor op het politiebureau bent u nog geen “aangehouden” verdachte. Dit brengt met zich mee dat u in beginsel geen recht heeft op vooraf kosteloze consultatiebijstand van een strafrechtadvocaat op het politiebureau. U heeft dus ook geen recht op een pro-deo advocaat. Echter, wanneer u een schriftelijke uitnodiging voor verhoor heeft ontvangen, kan u wel op eigen kosten vooraf aan het verhoor een strafrechtadvocaat raadplegen. In het geval u dit wenst, kan u tevens deze strafrechtadvocaat verzoeken mee te gaan naar het verhoor op het politiebureau voor het verlenen van rechtsbijstand.

Uit voornoemde informatie blijkt wederom dat indien u strafrechtelijk wordt vervolgd, zowel in het geval u reeds bent gedagvaard of in het geval u verdachte bent in een strafrechtelijke (financieel) onderzoek, of in het geval u bent opgeroepen om als verdachte door Politie of door de FIOD te worden gehoord, het van belang is dat u wordt geadviseerd door één van onze ervaren (jeugd) strafrechtadvocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Onze (jeugd) strafrechtadvocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van commuun-, jeugdstrafrecht en financieel- economisch strafrecht en hebben ruime ervaring op het gebied van fraude.

Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.

Deel deze publicatie op: