Het gebruik van hennep / cannabis (hasj en wiet / marihuana) is niet zozeer strafbaar en wordt door de overheid gedoogd. Echter het kweken van hennep of cannabis is wel strafbaar en hier worden veel middelen voor ingezet. Zo werden er in 2015 gemiddeld 16 hennepkwekerijen per dag opgerold, waarvan in totaal 569 in Den Haag en 512 in Amsterdam (BRON: www.nu.nl)

De ontdekking:

Indien een hennepkwekerij wordt ontdekt, neemt de politie alle planten in beslag. Vervolgens wordt beoordeeld of sprake is van bedrijfsmatige hennepteelt. Bij een hennepkwekerij van maximaal 5 plantjes is in beginsel geen sprake van een bedrijfsmatige hennepteelt omdat dit wordt gezien als ‘eigen gebruik’. Echter, hier kan wel sprake van zijn indien de hennepteelt op professionele wijze is opgezet.

Strafbaarheid van de verhuurder:

Op grond van artikel 11a Opiumwet is bepaald dat het voorbereiden, dan wel het mogelijk maken van hennepteelt strafbaar is. Bij het voorbereiden kunt u denken aan de personen die goederen leveren voor het faciliteren van hennepteelt, maar ook aan personen die bijvoorbeeld een pand verhuren . Dit houdt in dat de verhuurder van een pand strafrechtelijk vervolgd kan worden. Of u vervolgd kan worden hangt ervan af of u als verhuurder voldoet aan uw zorgplicht.

Stroom:

Naast de kwekerij wordt ook gekeken of gebruik is gemaakt van het illegaal gebruik van elektriciteit. Dit is iets wat regelmatig gebeurd bij hennepkwekerijen. Indien hier sprake van is, wordt het illegaal aftappen van elektriciteit gezien als diefstal ex. art. 310 Wetboek van Strafrecht.

De gevolgen als u wordt aangehouden:

In het geval u bent aangehouden op verdenking van het kweken van hennep kan een strafrechtelijke vervolging plaatsvinden door het OM. Bij een veroordeling kunt u een hoge geldboete en/of werkstraf/gevangenisstraf krijgen en kunt worden veroordeeld het wederrechtelijk verkregen voordeel terug te betalen. Tevens kan gas en stroom in uw woning worden afgesloten door de leverancier en is het mogelijk dat zij de geleden schade op u verhalen. Verder kan een onderzoek worden gestart door de belastingdienst en kan een aanslag worden opgelegd voor het illegale inkomen. Tevens kan de eigenaar van het pand kosten op u verhalen wegens het opknappen van de woning, dan wel het ontmantelen van de kwekerij.

Wederrechtelijk verkregen voordeel:

Naast de normale strafzaak, in het geval van een opgerolde wietplantage, kan u dus worden veroordeeld het wederrechtelijk verkregen voordeel terug te betalen. Dit is vaak de zwaarste straf en gaat al snel om tienduizenden euro’s. Dit houdt in dat het OM de rechtbank verzoekt om het verdiende geld terug te laten betalen aan de staat. Voor de vaststelling van het exacte bedrag wordt gebruik gemaakt van een BOOM-rapport (rapport Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie).

De opbrengst wordt berekend aan de hand van de volgende punten, te weten:

  1. Aantal oogsten van een wietplantage aan de hand van de hoeveelheid stof op de stellages, leeftijd van de lampen, verkleuring van de filters en eventuele hennep- dan wel knipresten;
  2. Aantal planten van uw wietplantage;
  3. Opbrengst hennep in grammen;
  4. Opbrengst hennep in geld.

De kosten die voor aftrek op de opbrengst in aanmerking komen moeten een directe relatie hebben met de opgerolde wietplantage. De volgende punten komen hiervoor in aanmerking, te weten:

  1. Investeringskosten;
  2. Afschrijvingskosten;
  3. Variabele kosten;
  4. Energiekosten;
  5. Knipkosten;
  6. Huisvestingskosten.

Het wederrechtelijk verkregen voor wordt berekend door de totale opbrengst te verminderen met de kosten.


Indien u strafrechtelijk wordt vervolgd, zowel in het geval u reeds bent gedagvaard of wanneer u zich nog moet melden als verdachte om te worden gehoord, is het van belang dat u wordt geadviseerd door één van onze ervaren strafrechtadvocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van commuun strafrecht en financieel- economisch strafrecht en hebben ruime ervaring op het gebied van verdenking omtrent hennepkwekerijen.

Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.

klik hier voor het artikel waaruit blijkt dat de politie in 2016, 16 wietplantages per dag oprolde.

Deel deze publicatie op: