Openlijke geweldpleging is een misdrijf en strafbaar gesteld ex. art. 141 Sr. Bij openlijk geweld wordt openlijk in vereniging geweld gepleegd tegen personen en/of goederen.

Om van openlijk geweld te kunnen spreken moet voldaan zijn aan 3 bestanddelen , te weten:
1. Het moet gaan om geweld tegen personen of goederen
2. Het geweld moet openlijk verricht zijn
3. Het geweld moet in vereniging begaan zijn.

“openlijk”

Het begrip openlijk moet zeer ruim worden opgevat. Het gaat om geweldpleging die voor derden zichtbaar had kunnen zijn, terwijl niet nodig is dat die derden zonder enige belemmering op de plaats waar de geweldpleging plaatsvond aanwezig konden zijn.

Bij openlijke geweldpleging is het sinds 2000 niet meer van belang of u als verdachte ook daadwerkelijk het misdrijf heeft gepleegd. Een significante en/of wezenlijke bijdrage kan bijvoorbeeld ook bestaan uit vocale aanmoediging.

Lid 1
Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

Lid 2
De schuldige wordt gestraft:
1. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie, indien hij opzettelijk goederen vernielt of indien het door hem gepleegde geweld enig lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
2. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien dat geweld zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
3. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien dat geweld de dood ten gevolge heeft.

Lid 3
Artikel 81 blijft buiten toepassing.

Zie hieronder een voorbeeldsituatie:

Piet, Henk en Jan lopen buiten rond. Plotseling krijgt Piet ruzie met Klaas.

Henk en Jan staan erbij en kijken ernaar. Als het uitloopt op een vechtpartij zegt Henk, kom op Piet pak hem, sla hem in elkaar. Kort erna komt de politie aan en vervolgens wordt naast Piet ook Henk aangehouden voor openlijke geweldpleging. Het feit dat Henk ‘’kom op Piet pak hem, sla hem in elkaar’’ riep maakt hem verdachte van het plegen van openlijk geweld. Er is hier namelijk sprake van vocale aanmoediging en daarom mogelijk sprake van een significante en wezenlijke bijdrage.

Als uitzondering op het in vereniging plegen van openlijk geweld heeft de Hoge Raad bepaald dat de enkele omstandigheid dat iemand aanwezig is in een groep die openlijk geweld pleegt, het niet voldoende is om hem te kunnen aanmerken als iemand die “in vereniging’’ geweld pleegt. Kort gezegd, het enkel getalsmatig vergroten van een groep leidt nog niet tot een veroordeling vanwege het vereniging plegen van openlijk geweld. In het bovengenoemde voorbeeld is Jan daarom geen verdachte van het plegen van openlijk geweld.


Indien u strafrechtelijk wordt vervolgd voor openlijke geweldpleging, zowel in het geval u reeds bent gedagvaard of wanner u zich nog bij Politie moet melden om als verdachte te worden gehoord, is het van belang dat u wordt geadviseerd door één van onze ervaren strafrechtadvocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van commuun strafrecht  en hebben ruime ervaring op het gebied van openlijke geweld

Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.

Deel deze publicatie op: