Logo fz advocaten wit

Beoordeling VOG aanvraag 

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) is de instantie die namens de Minister van Veiligheid en Justitie beslist of een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt afgegeven of niet. Het COVOG controleert of u in het verleden strafbare feiten heeft gepleegd.

Wanneer blijkt dat u niet in aanraking bent geweest met justitie, neemt het COVOG binnen een termijn van 4 weken na de aanvraag een besluit. De ervaring leert dat het COVOG sneller beslist.

Heeft u strafbare feiten op uw naam staan? Dan krijgt u binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een beoordeling van de COVOG.

waar wordt naar gekeken?

Bij het onderzoek door COVOG wordt dus gekeken naar uw Justitiële Documentatie (JSD), beter bekend als strafblad. Tevens kan het COVOG gegevens laten meewegen uit politiebestanden en inlichtingen inwinnen bij het Openbaar Ministerie en de Reclassering. Indien de gevonden strafbare feiten relevant zijn voor het functie waarvoor de verklaring is aangevraagd en vallen deze binnen de terugkijktermijn, dan krijgt u geen VOG. De duur van de terugkijktermijn is afhankelijk van het doel van de VOG-aanvraag, de leeftijd van de aanvrager en het feit. Bij de toets wordt gekeken naar de verhouding tussen de functie die de aanvrager wenst te gaan doen en hetgeen op het strafblad staat.

Heeft u verder nog vragen? Twijfel niet en neem gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord. Laat u derhalve vroegtijdig adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.