Ik wil scheiden

Als er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag betekent dit dat over alle belangrijke beslissingen van het minderjarige kind gezamenlijk door de ouders dient te worden beslist. De ene ouder moet voor de verhuizing dan toestemming hebben van de andere ouder. Wanneer de kinderen tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn geboren ontstaat automatisch ouderlijk gezag. Indien geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, kan het gezamenlijk gezag worden aangevraagd bij de rechtbank.

Toestemming nodig om te kunnen verhuizen?

Is er geen sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag heeft uw ex-partner geen toestemming nodig van u om te kunnen verhuizen. Ondanks dat er geen gezamenlijk ouderlijk gezag is, is er wel recht op omgang.

Mocht u geen toestemming hebben gegeven voor de verhuizing en uw ex-partner verhuist alsnog, dan is het mogelijk om een kort geding te starten. Wanneer er sprake is van gezamenlijk gezag dient deze toestemming gegeven worden. Indien de toestemming niet gegeven wordt dan is het aan de verhuizende ouder om vervangende toestemming hiertoe te vragen bij de rechter.

Recht op omgang

Het recht op omgang houdt in dat de kinderen recht hebben op omgang met allebei de ouders. Er zijn meerdere situaties die een vader recht geven op omgang met zijn kind.

Allereerst is dit family life. Er is sprake van family life als er een nauwe persoonlijke band bestaat tussen de vader en het kind. De rechter kan de omgang bepalen. Er dient dan sprake te zijn van een nauwe persoonlijke band.

Is er geen sprake van family life kan er ook nog sprake zijn van intended family life. Dit houdt in dat de vader wellicht nooit contact met het kind heeft gehad maar wel heeft geprobeerd omgang te hebben met het kind, maar dit door bepaalde omstandigheden niet tot stand is gekomen. Vaak is de andere ouder de reden waarom er geen contact is geweest met het kind. In dit geval kan de rechter nog steeds bepalen dat er sprake is van recht op omgang.

Mocht er ook van intended family life geen sprake zijn moet de vader aannemelijk kunnen maken dat de omgang met het kind een belangrijk deel van het privéleven van de vader betreft. In dit geval is er dan sprake van private life.

Neem nu contact met ons op

Wil uw ex-partner met uw kind(eren) verhuizen zonder uw toestemming en heeft u hier hulp bij nodig? Twijfel niet langer en neem contact op met Farber Zwaanswijk Advocaten. Farber Zwaanswijk Advocaten heeft veel ervaring op het gebied van personen- en familierecht. Raadpleeg daarom altijd een van onze ervaren advocaten door nu contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen en uw zaak in goede banen te leiden. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.

Deel deze publicatie op: