Wet Affectieschade

Sinds 1 januari 2019 is de Wet Affectieschade inwerking getreden. Affectieschade is de pijn die je ervaart nadat je iemand die je zeer dierbaar is bent verloren. Dit verdriet is bijna niet in geld uit te drukken, maar de wet is gemaakt om dit verdriet tegemoet te komen door middel van een geldelijke vergoeding.

Wanneer heb je recht op affectieschade?

Als u een dierbare bent verloren door een fout van een ander of als een dierbare ernstig gewond is geraakt door een fout van een ander, heeft u mogelijk recht op affectieschade. De nabestaanden die aanspraak kunnen maken op affectieschade zijn:

  1. Ouders van het slachtoffer;
  2. kinderen van het slachtoffer;
  3. partners, mits er sprake was van duurzame gemeenschappelijke huishouding;
  4. zorgrelaties.

Broers en zussen hebben in beginsel geen recht op affectieschade. Hierop is een uitzondering gemaakt, te weten; als zij een nauwe relatie hadden met het slachtoffer. Het vaststellen van wanneer u een nauwe relatie had met het slachtoffer is nog niet zo makkelijk. Uit jurisprudentie blijkt dat een kennis geen aanspraak kan maken op affectieschade. Er moet goed onderbouwd worden dat u een nauwe relatie had en ook hoe lang al.

Valt u niet in het bovengenoemde rijtje, dan geldt de hardheidsclausule. Dit betekent: een andere persoon die in een zodanige nauwe persoonlijke relatie tot het slachtoffer staat, dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat hij/zij als naaste wordt aangemerkt.

Wanneer is sprake van ernstig en blijvend letsel?

Dit is het geval wanneer sprake is van minimaal 70% blijvende invaliditeit op grond van de AMA Guide. Een medische deskundige stelt objectief de mate vast waarin iemand invalide is geworden. Ze kijken hierbij naar het gehele lichaam. Dit kan pas vastgesteld worden als het slachtoffer niet meer verslechterd of kan verbeteren.

Wat is het verschil tussen affectieschade en shockschade?

Voor 1 januari 2019 kende de wet alleen shockschade. Shockschade is speciaal voor de nabestaande van het slachtoffer. Hier zitten strengere voorwaarden aan vast dan voor affectieschade, namelijk:

  1. De nabestaande moet het ongeluk zien gebeuren of hij moet direct daarna de ernstige gevolgen hebben gezien van het ongeluk.
  2. De nabestaande heeft psychische klachten opgelopen door de shock van de confrontatie met het ongeluk.

Voor shockschade moet je dus direct geconfronteerd zijn met het (ernstige) ongeluk. Voor affectieschade is dit geen voorwaarde. Als u aan zowel de voorwaarden van shockschade als aan de voorwaarden voor affectieschade voldoet, dan kunt u beiden naast elkaar vorderen.

Wat nu als u uw dierbare bent verloren voor 1 januari 2019?

De wet Affectieschade heeft geen terugwerkende kracht. Is het ongeluk gebeurd vóór 1 januari 2019, dan kunt u geen aanspraak maken op affectieschade. Als u aan de voorwaarden voldoet van shockschade dan kunt u daar wel aanspraak op maken.

Hoeveel kunt u vorderen?

De bedragen staan vast. U dient hierbij te denken aan bedragen tussen de EUR 12.500 en
EUR 20.000. De hoogte hangt af van de relatie tussen u en het slachtoffer en of de schade is veroorzaakt door een misdrijf of een ongeluk. Hieronder staat de vaste tabel van de site van affectieschade:

Ernstig en blijvend letsel Overlijden Ernstig en blijvend letsel door een misdrijf Overlijden door een misdrijf
echtgenoten en geregistreerde partners € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
levensgezellen € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
minderjarige kinderen en ouders € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
meerderjarige thuiswonende kinderen en ouders € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
pleegkinderen en ouders € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
meerderjarige niet-thuiswonende kinderen en ouders € 12.500 € 15.000 € 15.000 € 17.500
zorg in gezinsverband € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
overige nauwe persoonlijke relaties € 12.500 € 15.000 € 15.000 € 17.500

Neem contact op

Bij Farber Zwaanswijk advocaten zijn wij gespecialiseerd in slachtofferzaken. Wij helpen u graag door deze moeilijke periode heen en staan u bij door het hele proces. In overleg met u stellen wij een vordering op, hierbij wordt alle schade gevorderd. Wij gaan samen met u of voor u naar de rechtbank en helpen u met uw spreekrecht. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Deel deze publicatie op: