herziening partneralimentatie

Met ingang van 1 januari 2020 zal het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer inzake de herziening van de partneralimentatie in werking treden.

Wat is partneralimentatie?

Op het moment dat u na uw huwelijk of geregistreerd partnerschap een echtscheiding aangaat, dan kan het zo zijn dat u recht heeft op partneralimentatie. Partneralimentatie is een bijdrage die u of uw ex-partner voorziet van levensonderhoud. Veelal betaalt de meest verdienende partner een bedrag aan de minst verdienende partner. Partneralimentatie zorgt er namelijk voor dat de persoon met het laagste inkomen, na een echtscheiding, niet te ver terugvalt in zijn of haar behoefte.

Verandering partneralimentatie vanaf 1 januari 2020

Op dit moment geldt in Nederland dat wanneer u in 2019 een verzoekschrift heeft ingediend, dat de duur van de alimentatieverplichting dan maximaal 12 jaar is.

Vanaf 1 januari 2020 geldt er een nieuwe wet voor partneralimentatie. Met ingang van deze wet zal per 1 januari 2020 de maximale duur van deze verplichting flink worden ingekort. De alimentatieduur zal dan gelijk zijn aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Als gevolg hiervan zullen alimentatiegerechtigden dus minder lang aanspraak kunnen maken op partneralimentatie. Tevens gelden er wel degelijk een aantal uitzonderingen met betrekking tot inkorting van de alimentatieduur:

  1. De alimentatieontvanger die voor een kind zorgt, behoudt het recht op partneralimentatie totdat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaren heeft bereikt (dit kan een alimentatieverplichting van maximaal 12 jaar betekenen);
  2. Indien uw huwelijk langer dan vijftien jaren heeft geduurd, waarbij de alimentatieontvanger tien jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd zit, kan de alimentatieplicht doorlopen tot de datum van het bereiken van deze leeftijd;
  3. Indien de alimentatieontvangers voor of op 1 januari 1970 zijn geboren of op een leeftijd zijn van maximaal 10 jaar voor de AOW leeftijd en langer dan vijftien jaar zijn getrouwd, hebben zij maximaal tien jaren recht op partneralimentatie.

 Komt u niet in aanmerking voor de uitzonderingsgevallen? Dan kunt u in specifieke situaties gebruik maken van de hardheidsclausule. Deze clausule is van toepassing wanneer de beëindiging van een partneralimentatie te ingrijpend is voor de alimentatieontvanger, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Fiscale aftrekbaarheid partneralimentatie

Indien u partneralimentatie betaalt aan uw ex-partner, dan is deze alimentatie in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van de hoogte van uw belastbaar inkomen is de maximale fiscale aftrekbaarheid in 2019 voor betaalde partneralimentatie 51,75%. Vanaf 1 januari 2020 zal dit geleidelijk worden afgebouwd tot een basistarief van 37,05% in 2023. Dit betekent dat de alimentatielasten voor de alimentatieverplichtigde fors omhoog zullen gaan. Dit kan een omstandigheid zijn waarop u wijziging van de alimentatie kan verzoeken.

Neem contact met ons op

Farber Zwaanswijk Advocaten is gespecialiseerd in personen- en familierecht en heeft ruime ervaring met het voeren van procedures waarin alimentatie een rol speelt. Raadpleeg daarom altijd een van onze ervaren advocaten door nu contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Onze advocaten zijn er 24/7 voor u. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen en uw zaak in goede banen te leiden. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.

Deel deze publicatie op: