Logo fz advocaten wit

Wie kan zich voegen?

Zowel natuurlijke personen als privaat- en publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen zich voegen als benadeelde partij. Een benadeelde partij / slachtoffer dient 18 jaar of ouder te zijn. Indien de benadeelde partij jonger dan 18 jaar is, dan moet een wettelijk vertegenwoordiger voor hem of haar optreden.

Bovendien kunnen nabestaanden van een overleden slachtoffer als gevolg van het strafbare feit zich ook voegen. Het gaat hierbij om erfgenamen ter zake van hun onder algemene titel verkregen vordering of personen die specifieke kosten (zoals begrafeniskosten) hebben gemaakt en personen die nu een verlies hebben aan inkomsten wanneer de overledene bijvoorbeeld kostwinnaar was (inkomstenderving).