Logo fz advocaten wit

Wordt u verdacht van bedreiging?

Gewelds- en levensdelicten zijn delicten die door de rechter zwaar kunnen worden bestraft. Dit zijn delicten waarbij geweld is gebruikt tegen personen of goederen, of waarbij gedreigd is met geweld. Onder deze delicten valt tevens bedreiging ex. art. 285 Wetboek van Strafrecht.

Soorten bedreiging o.g.v. art. 285 Sr:

– Mondelinge bedreiging;
– Schriftelijke bedreiging;
– Bedreiging met een terroristisch misdrijf.

Straffen:

Uit bovengenoemd wetsartikel blijkt dat indien de bedreiging mondeling geschiedt, deze gestraft kan worden met een gevangenisstraf ten hoogste van twee jaren of ene geldboete van de vierde categorie. Tevens blijkt dat indien de bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde geschiedt, deze gestraft kan worden met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van de vierde categorie. Daarnaast blijkt dat in het geval het gaat om een bedreiging met een terroristisch misdrijf, dit gestraft kan worden met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vijfde categorie.

Geldboete 4e categorie: 16.750 €
Geldboete 5e categorie: 67.000 €

Artikel 285 Wetboek van Strafrecht

  1. Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
  2.  Indien deze bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde geschiedt, wordt ze gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
  3. Bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Indien u strafrechtelijk wordt vervolgd voor een bedreiging met geweld of een bedreiging met een terroristisch misdrijf, zowel in het geval u reeds bent gedagvaard om voor de Politierechter of voor de Meervoudige Strafkamer te verschijnen, of wanneer u bent opgeroepen voor een (T)OM-zitting of een TRIP-zitting, of wanneer u zich nog bij Politie moet melden om als verdachte te worden gehoord, is het van belang dat u wordt geadviseerd door één van onze ervaren strafrechtadvocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van commuun strafrecht en hebben ruime ervaring op het gebied van bedreiging.

Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.