Zorgt een vingerafdruk of irisscan als ontgrendeling van uw smartphone voor een betere bescherming van uw privacy als u verdachte bent? U denkt misschien dat u met een ontgrendeling van uw smartphone middels een vingerafdruk of irisscan een nog betere bescherming van uw privacy heeft. Als u verdachte bent in een strafzaak hoeft dat echter niet zo te zijn. Met onderstaande punten dient u rekening te houden bij het instellen van een nieuw code bij uw smartphone.

Is een smartphone van belang bij een strafrechtelijk onderzoek?

Een smartphone kan voor politie relevante informatie bevatten over een strafbaar feit. Bijvoorbeeld uw contactenlijst met eventuele medeverdachten, foto’s, filmopnamen, notities, inhoudelijke communicatie over een strafbaar feit en zelfs bewegingen die met de telefoon zijn gemaakt, zijn middels GPS te volgen. Indien uw telefoon wordt ontgrendeld, is alle data die vrij beschikbaar is, zichtbaar voor de autoriteiten. Als de telefoon ontgrendeld wordt kan dit dus zorgen voor een grove inbreuk op uw privacy.

Wat zijn voor politie de opties voor het openen van uw smartphone?

Allereerst is het mogelijk om de telefoon vrijwillig te ontgrendelen, door bijvoorbeeld uw cijfercode af te staan. Als een verdachte dat niet wil, is hij daartoe niet verplicht. Het ontgrendelen middels een toegangscode is namelijk afhankelijk van de wil van een verdachte. Hij dient het dan namelijk te zeggen.

Echter kan dat niet afgedwongen worden, het valt namelijk binnen het zwijgrecht. De verdachte hoeft dus niet mee te werken aan een vordering om zijn wachtwoord in te typen. Ook omdat hij niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling.

Maar een verdachte heeft minder zeggenschap over het ontgrendelen van de telefoon middels een vingerafdruk of een irisscan en wel hierom. De politie kan proberen om de vingerafdruk of irisscan met enige dwang van de verdachte af te nemen. Maar de verdachte wordt daarbij wel beschermd door artikel 3 EVRM, het verbod op foltering. Op grond daarvan moet worden beoordeeld of de mate van dwang, die door de politie is toegepast bij het verkrijgen van de vingerafdruk, al dan niet geoorloofd is geweest. Of dat zo is hangt af van alle omstandigheden van het geval.

Kortom, wees dus bewust van eventuele gevolgen als u kiest voor het openen van uw telefoon middels een vingerafdruk, irisscan of Face ID, aangezien uw telefoon dan met lichte dwang door de autoriteiten ontgrendeld kan worden.

Mocht u twijfelen of de politie buiten zijn bevoegdheid is getreden bij het ontgrendelen van uw telefoon? Neem dan contact op met een van onze advocaten, zodat zij kunnen beoordelen of de ontgrendeling rechtmatig is gebeurd.

Deel deze publicatie op: