fiod

Externe experts hebben geadviseerd over de Belastingdienst, Toeslagen en Douane. Deze experts hebben bevonden dat zwaar toezicht nodig is in de vorm van een speciale inspectie. Ofwel, er moet worden gecontroleerd of wet- en regelgeving wordt nageleefd. Kennelijk is dit noodzakelijk bevonden en is dit aldus geadviseerd aan de verantwoordelijke staatssecretarissen.

De reden hiervoor is dat bij de Belastingdienst, Toeslagen en Douane veel mis gaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire en daarnaast het overtreden van de privacywetten. Hierdoor zijn al meerdere interne acties noodzakelijk geweest. Een inspectie kan dat mogelijk in de toekomst voorkomen. De bedoeling is dat zij structurele en incidentele problemen opmerken en dat gekeken wordt hoe deze vervolgens voor de toekomst kunnen worden voorkomen. Wat ons kantoor betreft, is het te betreuren dat een dergelijke inspectie noodzakelijk is, maar tegelijk vinden wij het zeer goed dat deze nu wordt opgericht. Wij zien helaas met enige regelmaat zaken die onder de aandacht kunnen worden gebracht bij deze inspectie.

Wat gaat de inspectie doen?

De inspectie valt onder het ministerie van Financiën maar handelt onafhankelijk vanuit burgerperspectief. Naast toezicht op uitvoerende diensten, zal toezicht worden gehouden op de uitvoering van het dagelijkse werk en op de kwaliteit en consequentheid van de uitvoering.

Wanneer wordt deze inspectie opgericht?

Begin volgend jaar begint de oprichting en eind volgend jaar zal de inspectie naar verwachting aanvangen met werkzaamheden. Binnen vijf jaar vindt vervolgens een evaluatie plaats. Dan wordt gekeken of de inspectie wordt voortgezet.

Neem contact met ons op

Indien u in conflict bent met de Belastingdienst, Toeslagen of Douane en u nu al behoefte heeft aan ondersteuning. Neem dan contact met ons op. Wij zijn ervaren in het procederen tegen deze instanties en kunnen u daarom goed helpen.

Deel deze publicatie op: