Logo fz advocaten wit

Wat is een VOG?

VOG is de afkorting van Verklaring Omtrent het Gedrag. Een VOG staat ook wel bekend als een verklaring van goed gedrag. Een verklaring omtrent het gedrag is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een bepaalde taak of functie in de samenleving. Uw (toekomstige) werkgever kan vragen om een VOG, dit is voor sommige functies zelfs verplicht. Met de aanvraag van een VOG wordt beoogd te voorkomen dat personen met een bepaald (voor zover relevant voor de functie) strafrechtelijk verleden werkzaam kunnen zijn in een bepaalde functie.

Maar wanneer heeft u nu een VOG nodig? Moet u altijd een VOG aanvragen als u gaat werken en is dit wel verplicht? Hoe gaat zo een aanvraag te werk? En wat staat er eigenlijk op een zogenaamde VOG? Dit zijn waarschijnlijk vragen die meteen bij u opkomen wanneer een VOG wordt verlangd van u. Onze advocaten en juristen kunnen al uw vragen beantwoorden en daarmee de onduidelijkheden omtrent een VOG wegnemen.

bezwaar indienen en beroep instellen

Heeft u een afwijzing ontvangen of een bericht ontvangen dat hiertoe het voornemen bestaat? In dit geval kunt u het best direct contact opnemen met onze advocaten en juristen. Tegen het voornemen tot afwijzing kunt u uw zienswijze indienen, tegen een afwijzing kunt u bezwaar indienen en tegen een beslissing op bezwaar kunt u beroep instellen. In al deze gevallen kunnen wij u assisteren. Wij hebben uitgebreide ervaring met VOG afwijzingen en hebben geregeld een afwijzing kunnen ombuigen naar een toewijzing.

Heeft u verder nog vragen? Twijfel niet en neem gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord. Laat u derhalve vroegtijdig adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.