Toezicht en compliance

Logo fz advocaten wit

Toezicht en compliance

Farber Zwaanswijk Advocaten, hét advocatenkantoor wanneer u een advocaat op het gebied van toezicht en compliance nodig heeft. Indien u op zoek bent naar een advocaat met betrekking tot toezicht en compliance, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

grondslag toezicht en compliance

De laatste jaren hebben de overheid en financiële toezichthouders steeds meer regels opgelegd aan ondernemingen. Derhalve is compliant zijn aan deze regeling voor ondernemingen van groot belang. Toezicht en compliance heeft zijn grondslag in de Wet financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft).

Bij het naleven van wet- en regelgeving kan worden gedacht aan het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering, maar ook bij het voorkomen valsheid in geschrifte.

Toezichthouders

Als er een ongebruikelijke transactie wordt gedaan, moet er een FIU-melding worden gedaan. Het ministerie van financiën heeft toezichthouders aangewezen op het naleven hiervan. Toezichthouders van de Wwft zijn onder andere:

Kifid

Ook kan er een melding worden gedaan bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit is een klachteninstituut voor consumenten, kleinzakelijke ondernemers en zzp’ers. Bij Kifid kunnen klachten worden gedaan over financiële producten of diensten.
Het niet naleven van wet- en regelgeving kan leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid, dan wel vervolging, met mogelijke grote gevolgen voor een onderneming. Te denken valt hierbij aan:

  • een veroordeling door de rechter;
  • hoge proceskosten;
  • reputatieschade.

Neem contact met ons op

Door ruime ervaring in het financieel, commuun en economisch strafrecht weten wij bij Farber Zwaanswijk Advocaten B.V. wat de mogelijke modus operandi kan zijn van personen die tijdens hun dienstbetrekking strafbare feiten plegen. Daarnaast kunnen wij de voor uw onderneming relevante wet- en regelgeving in kaart brengen, alsmede uw interne werkprocessen en verbetering ter voorkoming van eventuele strafbare gedragingen binnen uw onderneming.

Indien er een klacht is ingediend tegen u of uw onderneming, is het van belang dat u deskundig wordt bijgestaan en geadviseerd. Farber Zwaanswijk Advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van toezicht en compliance. Daarom is het van belang dat – als het mogelijk is – u vroegtijdig contact met ons opneemt. Wij proberen vaak te voorkomen dat uw zaak op een zitting bij de rechtbank komt. Wanneer uw zaak wel op zitting moet worden afgedaan, staan wij u uiteraard ook bij met veel inzet. Hierin hebben onze advocaten veel ervaring. Neem contact met ons op en laat u door een van onze compliance-advocaten adviseren en bijstaan in uw procedure, zodat wij uw zaak in goede banen kunnen leiden. Onze advocaten zijn er 24/7 voor u. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen.

Heeft u interesse, een eerste telefoontje kost niets. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.

Problemen op het gebied van toezicht en compliance?

In een zo vroeg mogelijk stadium is het van belang om u te laten bijstaan door een goede advocaat. Wij helpen u een procedure te voorkomen en om, wanneer het toch tot een procedure komt, deze in goede banen te begeleiden.

Om die reden raden wij u dan ook aan om altijd een van onze advocaten te raadplegen voordat u vragen beantwoord of meewerkt aan een onderzoek.

Neem direct contact met ons op! Wij zijn 24/7 bereikbaar!

Wij helpen u graag!

Aangezien zaken met betrekking tot toezicht en compliance omvangrijk en ingrijpend zijn, kunnen er op diverse gebieden problemen of onduidelijkheden (dreigen te) ontstaan. Wij kunnen u bijstaan door heel het land.