De nederlandsche bank

Logo fz advocaten wit

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) streeft naar een krachtig en betrouwbaar financieel stelsel. Om dit mogelijk te maken wordt er toezicht gehouden op financiële instellingen.

De Nederlandsche Bank (DNB) en de autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht met betrekking tot de financiële markt. DNB houdt toezicht of partijen op de financiële markten zich aan hun financiële verplichtingen kunnen houden en waarborgt de constandheid. De AFM let voornamelijk op de handelingen van ondernemingen. Hoe financiële instellingen met klanten omgaan en hoe partijen op de financiële markten met elkaar omgaan.

Toezichthouders van DNB zorgen ervoor dat bestuurders getoetst worden, verlenen vergunningen en pakken financiële en economische criminaliteit aan. Bovendien wordt er in de gaten gehouden of instellingen kunnen voldoen aan de verplichtingen.

DNB heeft een toetsingsproces voor mogelijk toekomstige bestuurders en commissarissen. Er wordt getoetst of zij geschikt en betrouwbaar zijn. Alle bestuurders of andere beleidsbepalers en commissarissen van financiële instellingen moeten namelijk geschikt en betrouwbaar zijn. Bij een nieuwe functie of bij functiewijzigingen zal er een nieuwe toetsing voor de geschiktheid plaatsvinden.

Na de aanvangstoetsing kan er ook een hertoetsing plaatsvinden indien er feiten of omstandigheden zijn waartoe aanleiding bestaat om een toetsing te doen. Immers moet iedereen ook geschikt en betrouwbaar blijven.

Financiële instellingen zijn verplicht een melding te maken bij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU) bij ongebruikelijke transacties welke mogelijk verband houden met witwassen en of terrorismefinanciering. De melding moet worden gedaan nadat bekend is geworden dat de transactie ongebruikelijk is. Als er geen melding wordt gemaakt, maar dit wel had gemoeten, kunnen hier consequenties aan verbonden zijn, u kan zelfs strafrechtelijk worden vervolgd.

Neem contact met ons op

Indien er een klacht is ingediend tegen u of uw onderneming, is het van belang dat u deskundig wordt bijgestaan en geadviseerd. Neem contact met ons op en laat u door een van onze compliance-advocaten adviseren en bijstaan in uw procedure, zodat wij uw zaak in goede banen kunnen leiden. Onze advocaten zijn er 24/7 voor u. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen.