Verdachte? In de boeien geslagen?

Logo fz advocaten wit

Strafrecht

Farber Zwaanswijk Advocaten, hét advocatenkantoor wanneer u een advocaat op het gebied van strafrecht nodig heeft.

Indien u op zoek bent naar een ervaren en gespecialiseerde strafrechtadvocaat dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan u bij in elk strafrechtelijk geschil en hebben jarenlange ervaring.

Ervaren advocaat strafrecht

Vaak proberen wij te voorkomen dat uw zaak bij een rechtbank op zitting komt. Het verschil tussen een vrijspraak, een schikking of een veroordeling ligt dan ook in de juiste rechtsbijstand door een ervaren strafrechtadvocaat. Zelfs wanneer u gedagvaard bent, is het nog mogelijk om in overleg te treden om de zaak van zitting af te krijgen en om bijvoorbeeld een schikking te treffen. Wanneer uw zaak wel op zitting moet worden afgedaan, staan wij u uiteraard ook bij met veel inzet. Hierin hebben onze advocaten veel ervaring.

Een dagvaarding ontvangen of een oproep voor verhoor?

Heeft u een oproep gekregen voor een verhoor of bent u al gedagvaard voor de rechtbank of bijvoorbeeld een OM-zitting? Dan is het van belang dat u wordt geadviseerd door een van onze ervaren advocaten. U kunt dan gratis bellen, direct met een van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten! Onze advocaten zijn er 24/7 voor u. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen en uw zaak in goede banen te leiden. Neem contact met ons op en laat u adviseren door één van onze advocaten.

Specialisten in het financieel-, economisch- en fiscaal strafrecht

Naast de ‘algemene strafzaken’ zijn onze advocaten ook gespecialiseerd in fiscaal strafrecht en financieel-economisch strafrecht. De instanties waarmee u dan in aanraking komt, zijn bijzondere opsporingsdiensten zoals de FIOD, SIOD, AID of financiële recherche. Ons team van advocaten hebben een financieel/fiscale achtergrond en jarenlange ervaring op het gebied van strafrecht en het financiële/fiscale recht. Daarom kunnen wij u meer dan goed bijstaan bij onder meer fiscale, economische, milieu en financiële strafzaken zoals witwas- en ontnemingszaken.

Bent u verdachte?

Wanneer u nog geen dagvaarding heeft ontvangen, wil dit niet zeggen dat u geen verdachte bent. Dit is een misverstand bij veel mensen. Juist in dit vroege stadium is het raadzaam om een advocaat te raadplegen. Bijvoorbeeld wanneer u een oproep voor verhoor krijgt of wanneer het openbaar ministerie of de FIOD ineens op de stoep staan voor een doorzoeking. Uiteraard helpen wij u ook graag met een goede voorbereiding van het verhoor of tijdens het verhoor. Dit maakt vaak een groot verschil in de loop van een procedure. Raadpleeg daarom altijd een van onze ervaren advocaten voordat u meewerkt aan een verhoor of meewerkt aan een onderzoek. U kunt ons nu bellen voor een vrijblijvend gesprek! Bel 070 – 762 10 80.

Veelgestelde vragen

Nee, een advocaat meenemen is niet verplicht. Dit raden wij u echter wel aan omdat de kansen op een vrijspraak of een zo laag mogelijke straf hierdoor worden vergroot. Een advocaat is namelijk deskundig en kan u goed bijstaan voor, tijdens en na een zitting.

Nee, een advocaat meenemen is niet verplicht. Dit raden wij u echter wel aan omdat de kansen op een vrijspraak of een zo laag mogelijke straf hierdoor worden vergroot. Een advocaat is namelijk deskundig en kan u goed bijstaan voor, tijdens en na een zitting.

U bent verplicht te verschijnen indien u minderjarig bent. Bent u echter meerderjarig dan bent u niet verplicht te verschijnen, tenzij de rechtbank dat opdraagt. Dit komt echter zelden voor. U kunt ook uw advocaat als gemachtigde naar uw strafzaak laten gaan. Uw advocaat vertegenwoordigt u dan in uw strafzaak. Indien u zelf niet verschijnt en uw advocaat is niet gemachtigd, kan de rechtbank besluiten om uw strafzaak bij verstek te behandelen. De strafzaak gaat dan gewoon door, waarbij u een straf kan worden opgelegd zonder dat u daarbij aanwezig bent.

Onze advocaten staan cliënten (particulieren en ondernemingen) in beginsel op betalende basis bij. Dit betekent dat een cliënt de kosten van rechtsbijstand zelf dient te betalen. Voor meer informatie over de gehanteerde tarieven kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Bijstand door Farber Zwaanswijk Advocaten

In bepaalde gevallen kan hiervan worden afgeweken en kan er volgens het pro deo-principe (gesubsidieerde rechtsbijstand) worden gewerkt. Dit kan alleen als dit vooraf uitdrukkelijk met de cliënt is overeengekomen en wordt voldaan aan gestelde voorwaarden. Lees meer over pro deo.

Voor een exact kostenplaatje kunt u altijd contact opnemen met ons zodat wij u nader kunnen informeren naar eventuele kosten.

Indien u niet tevreden bent over uw huidige advocaat mag u altijd overstappen. U heeft namelijk recht op vrije advocaatkeuze. De advocaat kan hier niets tegen doen.

Het Openbaar Ministerie heeft bij veel voorkomende gevallen de bevoegdheid om zelf een straf op te leggen zonder tussenkomst van een rechter. Dit is de zogeheten om-afdoening of strafbeschikking. U kunt hierbij denken aan een boete, werkstraf of een tijdelijke rijontzegging vanwege een grove snelheidsovertreding of vanwege het rijden onder invloed. Maar ook enkelvoudige mishandeling of een diefstal kunnen bij first-offenders door middel van een strafbeschikking door het Openbaar Ministerie worden afgedaan. Let op: in het geval u een strafbeschikking in de vorm van een boete betaalt, erkent u schuld en heeft u veelal een strafblad. U kunt binnen twee weken na kennisname van de strafbeschikking in verzet gaan.

Indien u een strafbeschikking ontvangt en hiertegen niet in verzet gaat, krijgt u in de meeste gevallen automatisch een strafblad! Dit heeft grote gevolgen met betrekking tot een verklaring omtrent gedrag. Laat u daarom goed adviseren door een advocaat indien u een strafbeschikking ontvangt.

Indien u een strafbeschikking ontvangt, kunt u in verzet gaan. Hiermee geeft u aan dat u het niet eens bent met de strafbeschikking. Betaal de strafbeschikking ook niet, als u in verzet wilt gaan. Het gevolg van het betalen van de strafbeschikking is namelijk dat u de strafbeschikking accepteert, wat mogelijk weer tot gevolg heeft dat u een strafblad krijgt. Let op: u heeft maar twee weken na kennisname van de strafbeschikking om in verzet te gaan. Dit is een fatale termijn. Indien u te laat bent met het instellen van verzet is de strafbeschikking onherroepelijk en heeft u mogelijk een strafblad.

U hoeft de strafbeschikking alleen te betalen, indien u het er mee eens bent. Gevolg hiervan is wel dat u mogelijk een strafblad krijgt wat weer gevolgen kan hebben voor een verklaring omtrent gedrag. Betaal de strafbeschikking niet als u het niet eens bent met de strafbeschikking en ga in verzet.

Dit kan betekenen dat u als verdachte wordt aangemerkt in een zaak en ze u willen horen als verdachte. U bent als verdachte niet verplicht om mee te werken aan uw eigen veroordeling. U bent daarom niet verplicht om te verschijnen op het politiebureau. De officier van justitie kan u wel op de opsporingslijst zetten zodat u buiten heterdaad kan worden aangehouden.

Nee, u bent niet verplicht om te verschijnen op het politiebureau. U bent namelijk niet verplicht om mee te werken aan u eigen veroordeling. Indien u wel van plan bent om naar het verhoor te gaan, is het belangrijk dat u dit niet onderschat. U moet van te voren goed nadenken over uw verklaring. Laat u daarom adviseren door een advocaat.

De officier van justitie kan besluiten om u op de opsporingslijst te zetten. U loopt dan het risico dat u buiten heterdaad wordt aangehouden. Na de aanhouding kan politie u alsnog horen. U heeft dan voorafgaand aan het verhoor recht op bijstand van een advocaat. Bij een minderjarige verdachte is het zo dat deze ook recht heeft op bijstand tijdens het verhoor.

Zodra u bent aangehouden als verdachte mag de politie u maximaal 6 uur vasthouden vanaf het moment van aanhouding. De tijd tussen 24:00 uur en 09:00 uur wordt niet meegerekend. Binnen deze periode zal de politie u horen. Hierna kan de (hulp)officier van justitie besluiten om u langer vast te houden. U wordt dan inverzekering gesteld voor een periode van maximaal drie dagen. Deze periode kan eenmaal met drie dagen worden verlengd in bepaalde gevallen. Na de inverzekeringstelling kan de rechter-commissaris, op vordering van de officier van justitie, besluiten om u in bewaring te stellen. De inbewaringstelling duurt maximaal veertien dagen. Na deze veertien dagen kan de officier van justitie van mening zijn dat u nog langer dient te worden vastgehouden. De officier van justitie zal dan aan de rechtbank verzoeken om een bevel gevangenhouding. De raadkamer van de rechtbank beslist hierover en de gevangenhouding kan bevolen worden tot maximaal 90 dagen.
Indien uw kind is opgeroepen voor een politieverhoor heeft uw kind bepaalde rechten. Een minderjarige verdachte heeft namelijk altijd recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor. Dit kan bijstand betekenen van een advocaat of van een vertrouwenspersoon zoals bijvoorbeeld de ouders. Wij raden het echter aan om uw kind tijdens het verhoor te laten bijstaan door een advocaat. Een advocaat is namelijk ervaren op dat gebied en kan uw kind op de juiste wijze adviseren.
De politierechter kan u maximaal straffen tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van ten hoogste twaalf maanden.

De maximale straf voor mishandeling is een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of een geldboete van maximaal € 20.750,-. Dit wordt echter nooit door de rechter opgelegd, zeker niet bij first-offenders. De hoogte van de straf kan afhangen van verschillende strafverzwarende of strafverminderende factoren.

De maximale straf voor bedreiging is een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar of een geldboete van maximaal € 20.750,-. Dit wordt echter nooit door de rechter opgelegd, zeker niet bij first-offenders. De hoogte van de straf kan afhangen van verschillende strafverzwarende of strafverminderende factoren.

Problemen op het gebied van strafrecht?

In een zo vroeg mogelijk stadium is het van belang om u te laten bijstaan door een goede advocaat. Wij helpen u een procedure te voorkomen en om, wanneer het toch tot een procedure komt, deze in goede banen te begeleiden.

Om die reden raden wij u dan ook aan om altijd een van onze advocaten te raadplegen voordat u vragen beantwoord of meewerkt aan een onderzoek.

Neem direct contact met ons op! Wij zijn 24/7 bereikbaar!

Wij helpen u graag!

Aangezien strafzaken omvangrijk en ingrijpend zijn, kunnen er op diverse gebieden problemen of onduidelijkheden (dreigen te) ontstaan. Wij kunnen u bijstaan door heel het land.