Logo fz advocaten wit

Jeugdstrafrecht

Het jeugdrecht

Het jeugdstrafrecht geldt in beginsel bij minderjarigen. Daarnaast kan een minderjarige worden opgeroepen voor een zitting bij de officier van justitie, waarbij de minderjarige een strafbeschikking aangeboden kan krijgen.

Het jeugdrecht strekt zich uit op meer gebieden dan het jeugdstrafrecht, zoals bijvoorbeeld het uitplaatsen en/of het ondertoezichtstelling van een minderjarige. Bij minderjarigen met verschillende problemen, vindt vaak een combi-zitting plaats. Combi-zittingen voor jeugdzaken, zijn zittingen waarbij strafzaken, kantonzaken (zoals onrechtmatig schoolverzuim) en civiele zaken rond één jongere tegelijk worden behandeld.

Wordt uw kind verdacht van een strafbaar feit?

Het jeugdstrafrecht is speciaal opgesteld met betrekking tot minderjarigen tussen de 12 en 18 jaar. Ben je onder de twaalf? Dan kun je niet vervolgd worden. De politie is wel bevoegd om minderjarigen onder de twaalf te fouilleren, te verhoren en aan te houden. Het strafrechtelijk vervolgen van een minderjarige onder de twaalf kan echter niet. Ben je tussen de twaalf en achttien jaar en pleeg je een strafbaar feit, dan kun je wel vervolgd worden door het openbaar ministerie. In deze gevallen is in beginsel het jeugdstrafrecht van toepassing, waar minder zware straffen worden opgelegd dan bij het volwassenenstrafrecht. Bij zeer ernstige misdrijven kan de rechter er voor kiezen om het volwassenenstrafrecht toe te passen bij een minderjarige, doch dit is meer uitzondering dan regel.

Trip-, Tom-, Officiers-zitting

Daarnaast kan het openbaar ministerie besluiten u als minderjarige op te roepen voor een Trip-, Tom-, of officiers-zitting. Voornoemde zittingen zijn hetzelfde, alleen wordt nog wel eens een andere benaming gebruikt. Deze zittingen worden voorgezeten door een officier van justitie. Tijdens deze zitting biedt de officier van justitie u als minderjarige een strafbeschikking aan in de vorm van een transactie of werkstraf. Let op, bij het accepteren van deze strafbeschikking krijgt uw kind altijd een strafblad, terwijl onze ervaring is dat deze zaken vaak gereed liggen voor een sepot!

De straffen die aan een minderjarigen worden opgelegd zijn voornamelijk bedoeld om te voorkomen dat deze minderjarigen niet nogmaals in aanraking met justitie komen. De straffen die aan een minderjarige kunnen worden opgelegd, kunnen in de vorm zijn van een geldboete, taakstraf en in zeer ernstige gevallen jeugddetentie. Het is daarom van belang dat u als minderjarige wordt bijgestaan door één van onze ervaren strafrechtadvocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht en zijn dus bevoegd om u als minderjarige bij te staan. Wij zijn ervaren op het gebied van strafrecht en zijn vastberaden om uw zaak in goede banen leiden. Neem contact met ons op en laat u adviseren door één van onze advocaten.