Logo fz advocaten wit

Wat is een VOG spoedprocedure?

In sommige situaties kan u met spoed een VOG nodig hebben. Een spoedprocedure is mogelijk bij:

  • adoptie;
  • werk in het buitenland;
  • benoeming tot gedeputeerde of wethouder;
  • kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger.

Geen strafblad

Als uw aanvraag is goedgekeurd door Dienst Justis ontvangt u de VOG in dit geval binnen anderhalve week, mits er geen strafbare feiten ten aanzien van u in het Justitieel Documentatie Systeem staan vermeld. Ofwel, mits u geen strafblad heeft.

U kunt van de spoedprocedure gebruik maken door bij uw VOG-aanvraag bij de gemeente te vermelden dat het om een van bovenstaande situaties gaat. De gemeente geeft dit vervolgens door aan Dienst Justis.

De kosten van de spoedprocedure zijn gelijk aan de kosten van een gewone aanvraag via de gemeente.