Gebiedsverbod

Het opleggen van een gebiedsverbod is een zeer ingrijpende maatregel die uw bewegingsvrijheid aanzienlijk kan beperken. Als u een gebiedsverbod opgelegd heeft gekregen, dan hoeft u zich hier echter niet zomaar bij neer te leggen.

Wie kan een gebiedsverbod opleggen?

Er zijn drie verschillende instanties die een gebiedsverbod kunnen opleggen:

  • de strafrechter;
  • de civiele rechter;
  • de burgemeester.

Wij zullen ons in deze blog beperkten tot het gebiedsverbod die kan worden opgelegd door de burgemeester.

Wanneer kan een gebiedsverbod worden opgelegd?

U kunt een gebiedsverbod opgelegd krijgen wanneer voldoende aannemelijk is geworden dat sprake is geweest van het (herhaaldelijk) verstoren van de openbare orde en ook wanneer er ernstige vrees bestaat voor verdere verstoring.

Kunt u iets hier iets tegen doen?

Ja, dan kan. U kunt in bezwaar gaan tegen de beslissing van de burgemeester tot oplegging van een gebiedsverbod én eventueel tegelijkertijd een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter om het gebiedsverbod op korte termijn opgeschort te krijgen. U kunt u dan bijvoorbeeld verweren door aan te geven dat er geen sprake is van verstoring van de openbare orde. En zelfs wanneer kan worden vastgesteld dat u (herhaaldelijk) de openbare orde heeft verstoord en aannemelijk is dat dit in de toekomst nog een keer gebeurt, dan nog kan het zinvol zijn om in bezwaar te gaan, zo blijkt uit het volgende voorbeeld.

Voorbeeld uit de praktijk

In de uitspraak van de Rechtbank Limburg (met ECLI-nummer ECLI:NL:RBLIM:2018:8273) van 31 augustus 2018, ging iemand in bezwaar en vroeg om een voorlopige voorziening. In deze zaak was er sprake een reeks aan incidenten en vastgestelde structurele overlast van de man. Ook was er sprake van vrees dat de man in de toekomst de openbare orde verder zou verstoren, aldus de voorzieningenrechter. Echter, toch heeft de voorzieningenrechter het verzoek om een voorlopige voorziening van de man toegewezen en de werking van het gebiedsgebod geschorst. De rechter vond namelijk dat uit het besluit van de burgemeester onvoldoende bleek waarom het opleggen van een gebiedsverbod voor de lange duur van drie maanden noodzakelijk was. Verder was onvoldoende onderbouwd waarom niet had kunnen worden volstaan met een alternatief die de bewegingsvrijheid minder zou beperken. Ook vond de voorzieningenrechter dat de burgemeester niet had gemotiveerd waarom het verbod was opgelegd voor een veel groter gebied dan alleen het gebied waarin de incidenten hadden plaatsgevonden.

Kortom: zelfs wanneer u de openbare orde (herhaaldelijk) heeft verstoord en daarom een gebiedsverbod heeft gekregen, dan nog heeft het baat om een advocaat in te schakelen, want uw bewegingsvrijheid is een groot goed!

Een advocaat kan voor u in bezwaar gaan en een voorlopige voorziening aanvragen, dat tot gevolg kan hebben dat het gebiedsverbod blijvend niet in werking treedt tijdelijk wordt opgeschort.

Farber Zwaanswijk Advocaten heeft ervaren advocaten op dit gebied. Laat één van onze advocaten u hiermee helpen. Neem daarvoor contact op met ons kantoor.

Deel deze publicatie op: