Logo fz advocaten wit

Hoe voegt u zich?

De benadeelde kan zich met een advocaat schriftelijk voegen voor de zitting. Indien u zich vóór de zitting voegt, dan dient u de vordering via een voegingsformulier in te dienen. De termijn voor deze indiening is twee weken, maar kan ik de praktijk ook later worden ingediend wanneer bijgestaan door een advocaat. De vordering kan eventueel nog tot aan de zitting worden gewijzigd of aangevuld. Het is van belang dat u voldoende bewijsstukken van de schade heeft.

Het is ook mogelijk voor een benadeelde om zich tijdens de zitting te voegen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Voegen dient vóór het requisitoir van de officier van justitie te gebeuren door het doen van een opgave bij de rechter. Onze slachtofferadvocaat kan u hierbij helpen.