sluiting woning door burgemeester

De burgemeester heeft een bevoegdheid om een woning, lokaal of een bijbehorend erf te sluiten. Een lokaal is een ruimte die geen woonruimte is, denk hierbij aan een werkruimte, kantoor, etc.

De bevoegdheid tot het sluiten van een woning, lokaal of bijbehorend erf heeft de burgemeester op grond van artikel 13b Opiumwet als er drugs, zoals hennepteelt of harddrugs wordt verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig is. De burgemeester heeft op grond van artikel 174a Gemeentewet die bevoegdheid ook als sprake is van een verstoring van de openbare orde in of rondom de woning, lokaal of het erf. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld prostitutie.

Hoe lang de woning gesloten wordt is afhankelijk van de gemeente waar u woont. Iedere gemeente heeft hierover eigen beleidsregels opgesteld. Dit beleid moet echter wel voldoen aan de eisen welke in de wet zijn gesteld. Hoe uw woning wordt gesloten kan ook per gemeente verschillen. Uw woning wordt in ieder geval zichtbaar gesloten en u mag de woning niet betreden. Indien u dat wel doet, is er sprake van een strafbaar feit.

Wat doen tegen een (voornemen van een) besluit tot het sluiten van een woning?

Veelal gaat het sluiten van een woning gepaard met een aankondiging van sluiting. Per brief maakt het bestuursorgaan kenbaar dat ze voornemens is de woning te sluiten. Nadat u het voornemen heeft ontvangen, wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze naar voren te brengen. Gaat het bestuursorgaan niet mee met uw zienswijze en wordt de woning alsnog gesloten? In dat geval kan u een bezwaarschrift (laten) indienen. Let op dat dit binnen de daarvoor geldende termijnen gebeurt! Indien het bestuursorgaan het bezwaarschrift ongegrond verklaart, is er een mogelijkheid om een beroepschrift bij de rechtbank in te dienen.

Zowel een bezwaarschrift als een beroepschrift heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat de woning alsnog gesloten kan worden tijdens een bezwaar- of beroepsprocedure. Om het sluiten van de woning tegen te gaan, kan u tijdens de bezwaar- of beroepsprocedure een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Hierbij zal de rechter op korte termijn een voorlopige beslissing nemen, waarbij de rechter kan bepalen dat het sluiten van de woning wordt uitgesteld totdat over het bezwaar of beroep is beslist.

Neem contact met ons op

Wanneer u per brief een (voornemen van een) bevel tot het sluiten van de woning heeft gekregen en u het hier niet mee eens bent, is het raadzaam om direct een advocaat te raadplegen. Farber Zwaanswijk Advocaten heeft hier veel ervaring mee. Raadpleeg daarom altijd een van onze ervaren advocaten door nu contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Onze advocaten zijn er 24/7 voor u. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen en uw zaak in goede banen te leiden. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.

Deel deze publicatie op: