Strafrecht advocaat man op laptop

Tips

  • Probeer altijd pratend de oplossing te vinden. Lukt dit niet of is dit geen optie, leg dit bij het afleggen van een verklaring ook uit.
  • Probeer voor het ingrijpen bij voorkeur over te gaan tot aanhouding, dat geeft net iets meer mogelijkheden tot het gebruik van dwang. Zoals waarschijnlijk bekend is iedere burger gerechtigd om over te gaan tot aanhouding bij de constatering van een strafbaar feit op heterdaad.
  • Wanneer dwang gebruikt moet worden. Doe dit wanneer mogelijk met een collega. Dit geeft de mogelijkheid om iemand makkelijker te begeleiden en geeft bovendien een getuige.
  • Wanneer het incident zich heeft voorgedaan: breng het mogelijke bewijs in kaart (aanleiding, namen getuigen, beelden, letsel/schade).
  • Bij de kleinste twijfel over eigen rol, geef nog geen verklaring af en bespreek uw handelen eerst met een advocaat of leidinggevende. Tim Farber heeft bijvoorbeeld met een aantal bedrijven de afspraak dat zij in geval van nood 24/7 mogen bellen. Kunt u geen advies inwinnen wanneer de politie aandringt en voor uw neus staat, leg nog geen verklaring af. Leg uit dat er protocollen zijn die gevolgd moeten worden voordat u een verklaring aflegt.
  • Stel voor uzelf, bij voorkeur voor uw advocaat, een verklaring op direct na het incident.
  • Laat u in geval van vervolging altijd bijstaan.
  • Vaak nodigt het OM verdachten van minder ernstige gevallen uit voor een OM-zitting. Op zitting wordt dan een transactievoorstel gedaan. Let op, wanneer u hiermee akkoord gaat erkent u schuld, het feit komt gewoon op een strafblad en dit kan worden meegenomen door bijzondere wetten.
  • Neemt bijzondere wetten contact met u op, laat u hierin ook bijstaan of adviseren door iemand met ervaring. Ook bij een veroordeling treft u soms een luisterend oor bij bijzondere wetten.

Dergelijke zaken zijn een kernonderdeel van zijn praktijk en van zijn kantoor Farber Zwaanswijk Advocaten. Wanneer u nog op zoek bent naar een vast aanspreekpunt voor contact met justitie of bijzondere wetten, u een oriënterend gesprek wenst aan te gaan of u wenst bijvoorbeeld een voorlichtingsavond te organiseren voor uw personeel of collega’s, neem dan gerust contact op. Een oriënterend gesprek wordt u vrijblijvend aangeboden.