Logo fz advocaten wit

FAQ

Als u op contact klikt op de website komen alle opties boven waarmee u in contact kan komen met ons kantoor. Als u naar specialisten gaat op de website kunt u de e-mailadressen vinden van de advocaten. U kan ook altijd telefonisch contact opnemen met ons kantoor en vragen naar de desbetreffende advocaat. U wordt wel altijd door het secretariaat vooraf gevraagd wat de reden is dat u belt, zodat zij u altijd naar de juist advocaat kunnen doorverbinden.

Er is een Q-park garage Grote Markt aan de Prinsegracht. Deze garage is in dezelfde straat als het kantoor en 1 minuut lopen. Ook is er een Q-park garage aan de Lutherse Burgwal. Dit is aan de overkant van de Prinsegracht en is 2 minuten lopen. Ook kan u parkeren in een Q-parkgarage aan Laan. Ook dit is slechts 1 minuut lopen.

Daarnaast zijn er ook gewoon parkeerplekken in de omliggende straten waar u tegen betaling kan parkeren. Het parkeertarief op straat is voordeliger dan in de desbetreffende parkeergarages.

In het geval u van buiten Den Haag komt, kan u het verkeerscirculatieplan omzeilen door te parkeren in de Q-parkgarage Grote Markt en in te rijden bij de ingang aan de Kalvermarkt. Vervolgens rijdt u helemaal door naar het einde en parkeert daar uw auto, waarna u vlakbij ons kantoor de uitgang neemt.

Als u uit de richting van Amsterdam op de A4 komt, kan u het beste op de A12 de afrit 2 Den Haag Centrum er af gaan.

Als u uit de richting Rotterdam komt, gaat u via de A13 richting Den Haag en dient u vervolgens ook de afrit 2 Den Haag Centrum op de A12 te nemen.

Vervolgens kan u dan richting de Kalvermarkt gaan om de ingang van de Q-park garage Grote Markt te bereiken.

Via Den Haag Centraal kan u het beste met de Tram naar de Prinsegracht. Alle trams richting Den Haag die de tramtunnel nemen stoppen bij halte Grote Markt. Als u hier uitstapt, meent u uitgang A en komt u boven bij stoplichten uit, waar tegenover ons kantoor zit.

Ons kantoor behandelt de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht, belastingrecht, bestuursrecht, cassatie, douane, FIOD-zaken, fraude, personen- en familierecht, slachtofferzaken, strafrecht, toezicht en compliance, VOG, aansprakelijkheidsrecht, huurrecht en incassorecht.

Nee, een advocaat meenemen is niet verplicht. Dit raden wij u echter wel aan, omdat de kansen op een vrijspraak of een zo laag mogelijke straf hierdoor worden vergroot. Een advocaat is namelijk deskundig en kan u goed bijstaan voor, tijdens en na een zitting.

Nee, een advocaat meenemen is niet verplicht. Dit raden wij u echter wel aan, omdat de kansen op een vrijspraak of een zo laag mogelijke straf hierdoor worden vergroot. Een advocaat is namelijk deskundig en kan u goed bijstaan voor, tijdens en na een zitting.

U bent verplicht te verschijnen indien u minderjarig bent. Bent u echter meerderjarig dan bent u niet verplicht te verschijnen, tenzij de rechtbank dat gelast. Dit komt echter zelden voor. U kunt ook uw advocaat als gemachtigde naar uw strafzaak laten gaan. Uw advocaat zal u dan vertegenwoordigen in uw strafzaak. Indien u zelf niet verschijnt en uw advocaat is niet gemachtigd kan de rechtbank besluiten om uw strafzaak bij verstek te behandelen. De strafzaak zal dan gewoon doorgaan, waarbij aan u een straf kan worden opgelegd zonder dat u daarbij aanwezig bent.

De cliënten van kantoor bestaan uit ondernemingen en particulieren. Onze advocaten staan cliënten in beginsel op betalende basis bij. Dit betekent dat een cliënt de kosten van rechtsbijstand zelf dient te voldoen. Voor meer informatie over de gehanteerde tarieven kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Bijstand door Farber Zwaanswijk Advocaten

In bepaalde gevallen kan hiervan worden afgeweken en kan er volgens het pro deo principe (gesubsidieerde rechtsbijstand) worden gewerkt. Dit kan alleen als dit vooraf uitdrukkelijk met de cliënt is overeengekomen en wordt voldaan aan gestelde voorwaarden (voor meer informatie over pro deo vindt u hier).

Voor een exact kostenplaatje kan u altijd contact opnemen met Farber Zwaanswijk
Advocaten, zodat u nader kan informeren naar eventuele kosten.

Indien u niet tevreden bent over uw huidige advocaat mag u altijd overstappen. U heeft namelijk recht op vrije advocaatkeuze. De advocaat kan hier niets tegen doen.

Het Openbaar Ministerie heeft bij veel voorkomende gevallen de bevoegdheid om zelf een straf op te leggen zonder tussenkomst van een rechter. Dit is de zogeheten om-afdoening of strafbeschikking. U kan hierbij denken aan een boete, werkstraf of een tijdelijke rijontzegging vanwege een grove snelheidsovertreding of vanwege het rijden onder invloed. Maar ook enkelvoudige mishandeling of een diefstal kunnen bij first-offenders middels een strafbeschikking door het Openbaar Ministerie worden afgedaan. Let op, in het geval u een strafbeschikking in de vorm van een boete betaalt, erkent u schuld en heeft u veelal een strafblad. U kan binnen twee weken na kennisname van de strafbeschikking in verzet.

Indien u een strafbeschikking ontvangt en hiertegen niet in verzet gaat, krijgt u in de meeste gevallen automatisch een strafblad! Dit heeft grote gevolgen met betrekking tot een verklaring omtrent gedrag. Laat u daarom goed adviseren door een advocaat indien u een strafbeschikking ontvangt.

Indien u een strafbeschikking ontvangt, kunt u in verzet gaan. Hiermee geeft u aan dat u het niet eens bent met de strafbeschikking. Betaal de strafbeschikking ook niet, als u in verzet wilt gaan. Het gevolg van het betalen van de strafbeschikking is namelijk dat u de strafbeschikking accepteert, wat mogelijk weer tot gevolg heeft dat u een strafblad krijgt. Let op! U heeft maar twee weken na kennisname van de strafbeschikking om in verzet te gaan. Dit is een fatale termijn. Indien u te laat bent met het instellen van verzet is de strafbeschikking onherroepelijk en heeft u mogelijk een strafblad.

U hoeft de strafbeschikking alleen te betalen, indien u het er mee eens bent. Gevolg hiervan is wel dat u mogelijk een strafblad krijgt wat weer gevolgen kan hebben voor een verklaring omtrent gedrag. Betaal de strafbeschikking niet als u het niet eens bent met de strafbeschikking en ga in verzet.

Dit kan betekenen dat u als verdachte wordt aangemerkt in een zaak en ze u willen horen als verdachte. U bent als verdachte niet verplicht om mee te werken aan uw eigen veroordeling. U bent daarom niet verplicht om te verschijnen op het politiebureau. De officier van justitie kan u wel op de opsporingslijst zetten, zodat u buiten heterdaad kan worden aangehouden.

Nee, u bent niet verplicht om te verschijnen op het politiebureau. U bent namelijk niet verplicht om mee te werken aan u eigen veroordeling. Indien u wel van plan bent om naar het verhoor te gaan, is het belangrijk dat u dit niet onderschat. U moet van te voren goed nadenken over uw verklaring.

De officier van justitie kan besluiten om u op de opsporingslijst te zetten. U loopt dan het risico dat u buiten heterdaad wordt aangehouden. Na de aanhouding kan politie u alsnog horen. U heeft dan voorafgaand aan het verhoor recht op bijstand van een advocaat. Bij een minderjarige verdachte is het zo dat deze ook recht heeft op bijstand tijdens het verhoor.

Zodra u bent aangehouden als verdachte mag de politie u maximaal 6 uur vasthouden vanaf het moment van aanhouding. De tijd tussen 24:00 uur en 09:00 uur wordt niet meegerekend. Binnen deze periode zal de politie u horen. Hierna kan de (hulp)officier van justitie besluiten om u langer vast te houden. U wordt dan inverzekering gesteld voor een periode van maximaal drie dagen. Deze periode kan eenmaal met drie dagen worden verlengd in bepaalde gevallen. Na de inverzekeringstelling kan de rechter-commissaris, op vordering van de officier van justitie, besluiten om u in bewaring te stellen. De inbewaringstelling duurt maximaal veertien dagen. Na deze veertien dagen kan de officier van justitie van mening zijn dat u nog langer dient te worden vastgehouden. De officier van justitie zal dan aan de rechtbank verzoeken om een bevel gevangenhouding. De raadkamer van de rechtbank beslist hierover en de gevangenhouding kan bevolen worden tot maximaal 90 dagen.
Indien uw kind is opgeroepen voor een politieverhoor heeft uw kind bepaalde rechten. Een minderjarige verdachte heeft namelijk altijd recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor. Dit kan bijstand betekenen van een advocaat of van een vertrouwenspersoon zoals bijvoorbeeld de ouders. Wij raden het echter aan om uw kind tijdens het verhoor te laten bijstaan door een advocaat. Een advocaat is namelijk ervaren op dat gebied en kan uw kind op de juiste wijze adviseren.
De politierechter kan u maximaal straffen tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van ten hoogste twaalf maanden.
De maximale straf voor mishandeling is een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren ofvgeldboete van maximaal € 20.750,-. Dit wordt echter nooit door de rechter opgelegd, zeker niet bij first-offenders. De hoogte van de straf kan afhangen van verschillende strafverzwarende of strafverminderende factoren.
De maximale straf voor bedreiging is een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van maximaal € 20.750,-. Dit wordt echter nooit door de rechter opgelegd, zeker niet bij first-offenders. De hoogte van de straf kan afhangen van verschillende strafverzwarende of strafverminderende factoren.