Voor het Openbaar Ministerie is het mogelijk om lichte strafbare feiten af te doen met een strafbeschikking. Veelal gaat het om een overtreding of lichte misdrijf waarbij geen strafrechter voor nodig is. Een verdachte wordt tijdens een TOM-zitting vervolgd door een officier van justitie. Een TOM-zitting staat voor Transactie Openbaar Ministerie en vindt plaats in de rechtbank of op het parket.

Wanneer wordt een (T)OM-zitting ingepland?

Er wordt door het Openbaar Ministerie een OM-zitting ingepland, indien zij voornemens is een strafbeschikking op te leggen aan een meerderjarige verdachte. Bij minderjarigen wordt deze zitting een OTP/TRIP-zitting genoemd, bij meerderjarigen gebruikt men de term OM-zitting. De (T)OM-zitting wordt vervolgens voorgezeten door een officier van justitie en vindt plaats binnen een informele setting. De zitting vindt plaats in de rechtbank of op het parket. Tijdens deze zitting doet de officier van justitie u als verdachte een voorstel waarmee de zaak kan worden afgedaan. Dit gebeurt in de vorm van een strafbeschikking. Het staat u vervolgens vrij te beslissen dit voorstel al dan niet te accepteren.

Het is in dit kader van belang de gevallen te vermelden waarin het Openbaar Ministerie verplicht is u te horen indien de officier van justitie voornemens is een strafbeschikking aan u op te leggen. Dit dient te gebeuren in het geval de officier van justitie van plan is de strafbeschikking uit ten minste een van de volgende sancties, maatregelen en/of aanwijzingen te laten bestaan:

  • Taakstraf
  • Geldboete of schadevergoeding (al dan niet in combinatie) ten hoogste € 2000.
  • Ontzegging van de rijbevoegdheid
  • Gedragsaanwijzing

Let op: het accepteren van een strafbeschikking heeft tot gevolg dat u altijd een strafblad krijgt!

U bekent door aanvaarding van de strafbeschikking namelijk dat u zich schuldig heeft gemaakt aan het strafbaar feit. De ervaring bij Farber Zwaanswijk Advocaten is dat deze zaken vaak gereed liggen voor een sepot. Bovendien is het een gegeven dat bij het bepalen van de zwaarte van een sanctie door de officier van justitie wordt uitgegaan van de richtlijnen welke gelden binnen het Openbaar Ministerie. Voorts wijst de praktijk uit dat de rechter veelal afwijkt van de sanctie zoals vastgelegd in de strafbeschikking en wel in het voordeel van de verdachte. Om voornoemde redenen is bijstand van een advocaat van Farber Zwaanswijk Advocaten altijd raadzaam.

Weigering van het strafbeschikkingsvoorstel of de weigering van de officier van justitie op een verzoek tot sepot heeft tot gevolg dat de officier van justitie de strafzaak aanhangig zal maken bij een strafrechter (bijvoorbeeld de Politierechter) en u hiervoor een dagvaarding kunt verwachten. De verantwoordelijkheid om een beslissing te nemen in uw zaak wordt op deze wijze verplaatst naar de rechter.

Gevolgen van het weigeren van een strafbeschikkingsvoorstel

In het geval u zich wel kunt vinden in de aangeboden strafbeschikking en u voldoet aan de opgelegde sancties en/of maatregelen van de strafbeschikking dan hoeft u niet voor de rechter (bijvoorbeeld een Politierechter) te verschijnen.

Uit voornoemde informatie blijkt wederom dat indien u strafrechtelijk wordt vervolgd, zowel in het geval u reeds een strafbeschikking heeft ontvangen of in het geval u uitgenodigd bent voor een (T)OM-zitting, het van belang is dat u wordt geadviseerd door één van onze ervaren strafrechtadvocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van commuun strafrecht en financieel- economisch strafrecht en hebben ruime ervaring op het gebied van fraude.

Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.

Deel deze publicatie op: