Logo fz advocaten wit

Het invullen van goed werkgever- en goed werknemerschap

Op de arbeidsovereenkomst is mede de bepaling van redelijkheid en billijkheid op grond van artikel 6:248 Burgerlijk Wetboek van toepassing. Zo bepaalt dit artikel dat de werkgever en de werknemer verplicht zijn om zich als goed werkgever en werknemer te gedragen. De betekenis van deze bepaling wordt vooral ingevuld door rechtspraak.

Voorbeeld goed werkgeverschap

Sinds de invoering van de scholingsplicht in de ‘Wet werk en zekerheid,’ is het de plicht van de werkgever om zijn werknemer in staat te stellen om specifieke scholing te volgen.

Voorbeeld goed werknemerschap

De Hoge Raad heeft bepaald dat de werknemer verplicht is, om in te gaan op redelijke voorstellen van hun werkgever tot wijziging van de arbeidsovereenkomst. Dit mag louter worden afgewezen indien aanvaarding redelijkerwijs niet van de werknemer kan worden verwacht.

Kwestie omtrent het invullen van goed werkgever- en werknemerschap?

Het is van belang om u in een zo vroeg mogelijk stadium bij te laten staan door een ervaren en gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat. Wij helpen u een procedure te voorkomen door middel van adviseren, onderhandelen en wanneer het toch tot een procedure komt, deze in goede banen te begeleiden voor zowel werkgevers als werknemers.

Neem contact met ons op en laat u adviseren door één van onze advocaten.