Logo fz advocaten wit

Transitievergoeding

Een transitievergoeding is een ontslagvergoeding.

Heb ik recht op een ontslagvergoeding?

Als werknemer kunt u aanspraak maken op een transitievergoeding. Dit geldt indien u twee jaar of langer in dienst bent geweest bij een werkgever, op basis van een arbeidscontract van (on)bepaalde tijd. Het recht op een transitievergoeding heeft u als de werkgever het initiatief heeft genomen om u, als werknemer, te ontslaan.

Wanneer heb ik geen recht op een ontslagvergoeding?

Er bestaan uitzonderingen op het recht op een transitievergoeding. Denk hierbij aan de volgende voorbeelden:

  • U bent ontslagen wegens ernstig verwijtbaar handelen.
  • Uw arbeidsovereenkomst is beëindigd met wederzijds goedvinden en aan de hand daarvan zijn gezamenlijk afspraken gemaakt.
  • U heeft ten tijde van het ontslag de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt en u hebt gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt.
  • U heeft (reeds) de AOW-leeftijd bereikt of u heeft recht op pensioen.
  • In de cao is een gelijkwaardige voorziening opgenomen

De hoogte van de vergoeding

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de tijd dat de werknemer in dienst is geweest en de hoogte van het salaris. De transitievergoeding is over de eerste 120 maanden (10 jaar) van de arbeidsovereenkomst gelijk aan 1/6 deel van het vastgestelde loon per maand, voor elke periode van 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Na deze periode is de transitievergoeding gelijk aan 1/4 deel van het vastgestelde loon per maand, voor elke daaropvolgende periode van 6 maanden dat de overeenkomst heeft voortgeduurd.

De vergoeding is gemaximeerd op € 77.000, of hoger wanneer het jaarsalaris hoger is.

Heeft u een vraag over de transitievergoeding?

Het is van belang om u in een zo vroeg mogelijk stadium bij te laten staan door een ervaren en gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat. Wij helpen u een procedure te voorkomen door middel van adviseren, onderhandelen en wanneer het toch tot een procedure komt, deze in goede banen te begeleiden voor zowel werkgevers als werknemers.

Neem contact met ons op en laat u adviseren door één van onze advocaten.