Logo fz advocaten wit

Voorlopige voorziening

Indien u niet kan wachten op een uitspraak in een lopende procedure, omdat er sprake is van een spoedeisend belang, kan u een voorlopige voorziening (laten) aanvragen.

Wanneer kan u een voorlopige voorziening (laten) aanvragen?

U kan bij de Voorzieningenrechter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als er een bodemprocedure is. Er moet dus een bezwaarschrift of een beroepschrift zijn ingediend en er moet sprake zijn van een spoedeisend belang. Een voorlopige voorziening moet worden aangevraagd bij de rechtbank.

Het doel van een voorlopige voorziening is onder meer het voorkomen dat een onomkeerbare situatie zich voordoet. Als u een bezwaarschrift of beroepschrift indient, zal dit de werking van het besluit namelijk niet opschorten. Dit betekent dat het besluit alsnog ten uitvoer kan worden gelegd. Om dit te voorkomen kan u dan dus verzoeken om een voorlopige voorziening. Hierbij kan de Voorzieningenrechter bijvoorbeeld beslissen de werking van het besluit op te schorten totdat is beslist op het bezwaar of beroep.

De wederpartij, het bestuursorgaan, dient een verweerschrift en alle stukken die betrekking hebben op de zaak naar de rechtbank op te sturen.

Neem nu contact met ons op

Wanneer u een bestuursrechtelijk geschil heeft en u wegens een spoedeisend belang een verzoek tot een voorlopige voorziening wenst te dienen, is het raadzaam om een advocaat te raadplegen. Farber Zwaanswijk Advocaten heeft veel ervaring op het gebied van financiële en fiscale zaken versus diverse overheidsinstanties zoals de belastingdienst. Daarom staan wij ook vaak cliënten bij in geschillen met gemeentelijke instanties en overige overheidsinstanties zoals het UWV of de arbeidsinspectie. Raadpleeg daarom altijd een van onze ervaren advocaten door nu contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Onze advocaten zijn er 24/7 voor u. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen en uw zaak in goede banen te leiden. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.