fiod

Het Openbaar Ministerie, de FIOD en AFM doen regelmatig onderzoek naar strafbare feiten, veelal fraudedelicten, gepleegd door bedrijven. Hierbij worden de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren Terrorisme (Wwft) en de Wet op het financieel toezicht (Wft) in acht genomen.

Onderzoek belastingdienst/FIOD

De belastingdienst en/of FIOD kunnen bijvoorbeeld een controle doen, een boekenonderzoek of een derdenonderzoek doen naar aanleiding van een tip van de politie of naar aanleiding van een onjuiste belastingaangifte. Dit kan voorkomen indien een verdenking voor bijvoorbeeld belastingfraude of witwassen is ontstaan. Bedrijven moeten dan tot op zekere hoogte inlichtingen verstrekken en hun administratie ter beschikking stellen een de belastingdienst en/of FIOD. Bedrijven hebben immers een administratie- en bewaarplicht. Ook kunnen ambtenaren van de FIOD en de politie onaangekondigd bij bedrijven op de stoep staan en uw kantoor ‘binnenvallen’, de zogenaamde FIOD-inval. De FIOD kan dan bij u op kantoor administratie en andere voor strafvordering van belang zijnde voorwerpen in beslag nemen.

Reputatieschade

U kunt zich voorstellen dat een onderzoek van de FIOD zeer ingrijpend kan zijn voor bedrijven en klanten van bedrijven, bijvoorbeeld als er net klanten op bezoek zijn in uw kantoorpand. Ook de media krijgen vaak snel lucht van een dergelijke inval door de FIOD. Dit kan leiden tot reputatieschade en als gevolg daarvan bijvoorbeeld verlies van omzet.

Zelfonderzoek

Maar er is een alternatief. Het OM en de FIOD kunnen bedrijven ook zelfonderzoek laten doen. Bedrijven moeten immers compliant zijn aan regelingen die gelden voor ondernemingen. Naast het OM en de FIOD houdt AFM toezicht op compliance blijkens de Wft en de Wwft. Het OM informeert de onderneming dat sprake is van een verdenking en geeft aan waar verantwoording over moet worden afgelegd. Het bedrijft huurt dan zelf advocaten of accountants in om inzicht te geven in cijfers, gegevens en deze te duiden in een rapport, eventueel voorzien van bewijsstukken en administratie. Het bedrijf huurt in dat geval dus zelf specialisten in, met als voordeel onder meer dat er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van vergaande strafvorderlijke bevoegdheden en dwangmiddelen.

Objectief onderzoek

Het zelfonderzoek stuit ook op kritiek. Zo moest de Minister van Justitie en Veiligheid recentelijk vragen beantwoorden van een aantal Tweede Kamerleden. Onder meer stelde men vragen over de waarde van zo een onderzoek, gelet op het feit dat het bedrijf zelf mensen inhuurt. Kort gezegd de vraag: is hier sprake van een slager die zijn eigen vlees keurt? Het antwoord luidde nee. De beroepen van advocaat en registeraccountant zijn beschermd, net als bijvoorbeeld het beroep arts. Dit brengt onder meer met zich mee dat zij zich moeten houden aan beroepsregels. Wanneer zij dit niet doen, bestaat voor hen het risico dat zij zich voor de tuchtrechter moeten verantwoorden. Die gebondenheid aan beroepsregels is een waarborg om ervoor te zorgen dat het zelfonderzoek voldoende objectief, voldoende onafhankelijk en waarheidsgetrouw wordt uitgevoerd. Een andere waarborg is dat de FIOD de resultaten en bescheiden van het zelfonderzoek altijd zelf controleert op voldoende diepgang, volledigheid en juistheid. Daarna verifieert het Openbaar Ministerie het geheel nog. Al met al voldoende waarborgen voor een gedegen een waarheidsgetrouw (strafrechtelijk) onderzoek.

Vermindering reputatieschade

Het steeds vaker gebruik maken van deze methode leidt tot ontlasting van de werkdruk bij het OM en de FIOD, maar heeft dus ook veel voordelen voor bedrijven zelf. Immers leidt zelfonderzoek tot vermindering van een onnodig risico op reputatieschade voor een bedrijf dan wanneer de belastingdienst of de FIOD onderzoek doet. In het geval er wel strafbare feiten worden geconstateerd getuigt zelfonderzoek van een meewerkende houding. Dit kan dan onder meer leiden tot een schikking met het Openbaar Ministerie of strafvermindering bij het vonnis van de strafrechter.

IS UW BEDRIJF VERDACHTE VAN STRAFBARE FEITEN?

Laat u dan direct door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat en/of fiscalist adviseren over de mogelijkheden voor een zelfonderzoek, omdat dit veel voordelen heeft. Een advocaat kan dan in contact treden met het OM en de FIOD voor overleg over de mogelijkheden hiertoe.  Ons team van fiscalisten en strafrechtadvocaten staat klaar om u bij te staan in het geval uw onderneming aan een onderzoek is onderworpen van de belastingdienst en/of FIOD.

Neem contact met ons op
Indien u in aanraking komt met het OM, de FIOD of AFM is het van belang dat u wordt bijgestaan of wordt geadviseerd door een van de ervaren strafrechtadvocaten en/of fiscalisten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Wij zijn ervaren op het gebied van strafrecht en FIOD-zaken en zijn vastberaden om uw zaak in goede banen leiden. Wij nemen u het werk uit handen zodat u zich kunt richting op de dagelijkse bedrijfsvoering. Laat u daarom adviseren door één van onze strafrechtadvocaten en/of fiscalisten door contact op te nemen.

Deel deze publicatie op: