Logo fz advocaten wit

Boete

Heeft u een boete ontvangen?

Indien u een belastingaanslag ontvangt, kan dat ingrijpende gevolgen hebben voor u. Soms gaat een aanslag samen met een forse bestuurlijke boete. Deze bestuurlijke boete kan door de belastingdienst worden opgelegd indien u opzettelijk uw aangifte onjuist of onvolledig heeft gedaan.

Bij overtredingen in het belastingrecht kunnen er bestuurlijke boeten worden opgelegd. Er zijn twee soorten bestuurlijke boeten, een verzuimboete en een vergrijpboete. Een verzuimboete is een boete die opgelegd kan worden als niet of niet tijdig is gevraagd om toezending van het aangifteformulier, als de aangifte niet (tijdig) is gedaan of als de aanslagbelasting (niet) tijdig is betaald. Een vergrijpboete kan worden opgelegd als een aangifte opzettelijk onjuist en/of onvolledig is gedaan.

Ervaren in procedures tegen de belastingdienst

Er zijn echter voldoende rechtsmiddelen om u zich hiertegen te verzetten. Onze advocaten zijn ervaren op het gebied van procedures tegen de belastingdienst en kunnen u uitstekend bijstaan. Wij zijn altijd vastberaden om uw zaak in goede banen leiden. Laat u daarom adviseren door een van onze advocaten door contact op te nemen.