Logo fz advocaten wit

Uitkeringsfraude

Wordt u verdacht van uitkeringsfraude?

Uitkeringsfraude houdt in dat iemand door het geven van valse informatie of juist het nalaten van het geven van informatie een uitkering krijgt waar hij geen recht op heeft, of een hogere uitkering krijgt dan waar hij recht op heeft.

De Nederlandse Raad van State heeft de regering geadviseerd het woord fraude alleen te gebruiken in de betekenis van bedrog. De regering houdt voor sociale zekerheid echter vast aan de ruimere definitie: een verwijtbare overtreding van de inlichtingenplicht die resulteert in onverschuldigde betaling van de uitkering. Dit betreft kort gezegd het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, dan wel het verzwijgen of niet (tijdig) verstrekken van relevante gegevens, met als gevolg dat een uitkering geheel of ten dele ten onrechte wordt verstrekt. De regering gebruikt het woord fraude om aan te geven hoe ernstig zij het vergrijp vindt en om de strenge aanpak ervan te rechtvaardigen.

U kan hierbij denken aan de navolgende vormen van uitkeringsfraude

Identiteitsfraude
Iemand doet zich met behulp van een vals identiteitsbewijs als iemand anders door. Dit kan uiteraard bij alle uitkeringen voorkomen.

Inkomstenfraude
Iemand geeft inkomsten niet op.

Vermogensfraude
Iemand geeft (een deel van) zijn vermogen niet op.

Leefvormfraude
Bij bijstand, ANW en AOW is hiervan sprake als iemand een gezamenlijke huishouding met een partner voert zonder dat te melden.

Welke straf kunt u verwachten?

Voor de vervolging van uitkeringsfraude is het van belang dat het juiste nadeel wordt vastgesteld. Aan de hand hiervan wordt mede de strafmaat bepaalt. Als u schuldig wordt bevonden aan het plegen van uitkeringsfraude kunt u een straf verwachten. In dit geval kan een gevangenisstraf, werkstraf, geldboete of een combinatie hiervan worden opgelegd. Voor meer informatie over de te verwachten straf kunt u het beste contact opnemen met een van onze advocaten, dit geheel vrijblijvend.

Wordt u verdacht van het plegen van uitkeringsfraude? U bent gedagvaard ?

Indien u strafrechtelijk wordt vervolgd, is het van belang dat u wordt geadviseerd door een van onze ervaren strafrechtadvocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van strafrecht en kunnen u daarom bij uitkeringsfraude uitstekend bijstaan. Tevens zijn onze advocaten vastberaden om uw zaak in goede banen leiden. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.