Logo fz advocaten wit

Verzekeringsfraude

Wordt u verdacht van verzekeringsfraude?

Verzekeringsfraude is fraude die te maken heeft met een verzekering met een onterechte uitkering als doel. Het gaat vaak om het aangaan van een verzekeringsovereenkomst of het onder valse voorwendselen verkrijgen van een uitkering. U betaalt een bepaald bedrag, ook wel premie en bij intreding van het risico betaalt de verzekeraar u.

Twee situaties zijn hierbij denkbaar:

Fraude die is gepleegd vóór het aangaan van de verzekeringsovereenkomst.
Bij het aangaan van een verzekeringsovereenkomst moet u alle door de verzekeraar gevraagde informatie verstrekken. Als u dan opzettelijk onjuiste informatie geeft, kan dit aangemerkt worden als fraude.

Fraude gepleegd door middel van een onrechtmatige claim
Deze vorm van verzekeringsfraude vindt plaats na intreding van het risico, voor zover deze echt heeft bestaan. In dit geval probeert de verzekerde (meer) schade vergoed te krijgen dan dat deze persoon werkelijk heeft gehad.

Bijvoorbeeld;

  • Het vervalsen van facturen, geschriften of bonnetjes
  • De toedracht van de schade aanpassen of fingeren, zodat de geleden schade wel onder de polis wat eerst niet het geval was.
  • Een beschadigde goed onherstelbaar opgeven, terwijl dit wel te herstellen is.

Welke straf kunt u verwachten?

Bij ontdekking van verzekeringsfraude door de verzekeraar kan dit gevolgen hebben voor u en uw verzekering. De dekking kan bijvoorbeeld vervallen, de uitkering kan worden opgeschort of er wordt aangifte tegen u gedaan. In geval van aangifte zal er een strafrechtelijk onderzoek worden gestart.

Als u schuldig wordt bevonden aan het plegen van verzekeringsfraude kunt u een straf verwachten. In dit geval kan een gevangenisstraf, werkstraf, geldboete of een combinatie hiervan worden opgelegd. Voor meer informatie over de te verwachten straf kunt u het beste contact opnemen met een van onze advocaten, dit geheel vrijblijvend.

Wordt u verdacht van het plegen van verzekeringsfraude of bent u zelfs al gedagvaard?

Indien u strafrechtelijk wordt vervolgd, is het van belang dat u wordt geadviseerd door een van onze ervaren strafrechtadvocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van strafrecht en kunnen u daarom bij verdenking van verzekeringsfraude uitstekend bijstaan. Tevens zijn onze advocaten vastberaden om uw zaak in goede banen leiden. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.